برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دفتر توسعه آموزش
دفتر توسعه آموزش
معرفی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران، در سال 1381با عنوان دفتر مطالعات و توسعه شروع به فعالیت کرد. در آن زمان فرایندهایی مانند ارزشیابی اعضای هیأت علمی و مدیریت آزمون ها در این دفتر انجام می شد. از سال 1385 مجموعه ای از فعالیتها با هدف توسعه و ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشكي در دفتر توسعه آموزش آغاز شد. در این دوره اقدامات زیربنایی به منظور بازنگری برنامه پزشکی عمومی انجام شد. به این منظور، دبیرخانه بازنگری برنامه پزشکی عمومی در دفتر توسعه آموزش دانشکده تشکیل شد و فعالیت کمیته های مختلف در فازهای چهارگانه پزشکی عمومی شکل گرفت. با شناسایی و جذب نیروهای متخصص و کارشناس، توانمندسازی اعضای هیأت علمی، همکاری معاونت آموزشی دانشکده و جلب حمایت مسوولین بالادستی، برنامه پزشکی 90 تصویب شد و برای دانشجویان پزشکی ورودی 1390 به اجرا درآمد.

ماموریت

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتقای کیفیت درون زاد و برون گرای آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد موجود با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این امر از طریق مدیریت و رهبری توسعه کیفی آموزش پزشکی برای ارائه، استقرار و پیشبرد نوآوری های آموزشی و توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد محقق می شود. در این راستا دفتر توسعه آموزش پزشکی مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش های یادگیری فعال، استقرار مهارت های طبابت و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.

چشم انداز

از سال 1390 تاکنون، دفتر توسعه به عنوان دبیرخانه بازنگری برنامه پزشکی عمومی، تمامی تلاش خود را بکار گرفته است تا این حرکت پویا استمرار یابد تا دانشکده به هدف غایی خود که تربیت پزشکان توانمند، اخلاق مدار و مسوولیت پذیر است، دست یابد و از این مسیر بتواند قدم های مثبتی در راستای ارتقای سلامت جامعه بردارد.

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب