برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
بررسی همراهی بین پلی مورفیسم e4/e3/e2 ژن ApoE با شدت ابتلا به بیماری COVID-19 در بیماران ایرانی
بررسی علل ژنتیکی موارد خانوادگی توقف تکامل جنینی و شکست مکرر لانه گزینی همراه با مطالعه عملکردی
مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مجازی همزمان با آموزش مبتنی بر بازی بر میزان دانش و استرس مادران باردار در بیمارستان آرش تهران
بررسی مطالعه ی اثر دارویی ریواستیگمین در بیماران مبتلا به آلزایمر دیررس با توجه به وجود پلی مورفیسم C677T در ژن MTHFR
نشست دفاع پایان نامه زهرا سلیمیان ریزی دانشجوی گروه ژنتیک پزشکی
بررسی اثر اگزوزوم های ترشح شده از سلول های سرطان کلورکتال انسانی رده سلولی 116HCT بر بیان ژنهای ATF4 ،DDIT3 وATF6 در سلول های تک هسته ای جدا شده از خون محیطی افراد سالم
نشست دفاع پایان نامه امیرحسین شفیعیان دانشجوی گروه ژنتیک پزشکی
بررسی پنل بیانی و پروتئینی در ادرار جهت غربالگری غیرتهاجمی مبتلایان به سرطان مثانه
ویرایش توالی افزاینده (enhancer) ژن BCL11A در رده سلولی K562 با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 و بررسی اثر آن در القای بیان هموگلوبین جنینی (HbF)
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید