برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
اخلاق پزشکی
اخلاق پزشکی

اولين اقدام جدی در حوزه  اخلاق پزشکی، در سال 1372 در معاونت دانشجويی، فرهنگی، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تأسيس مركز اخلاق و تاریخ پزشکی رقم خورد. فعاليت‌های اين مركز در دو بخش اخلاق پزشكی و تاريخ پزشكی می باشد كه بر اساس  برنامه‌ی استراتژيك مركز  دنبال می شود. اين مركز با هدف حمايت همه جانبه از مطالعات اخلاق زيستی خصوصاً در حوزه‌ی علوم پزشكی، توسعه‌ی آموزش اخلاق در حوزه‌ی علوم زيست محيطی در‌ گروه‌های مختلف پزشكی، گسترش تحقيقات اخلاق پزشكي خصوصا در زمينه‌ی های كاربردی در سطح جامعه‌ی پزشكی راه اندازی شد. پس از راه‌اندازی فعالیت‌های علمی در مرکز، گروه اخلاق پزشکی در سال 1384 به دنبال ابلاغ مصوبه شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت تشکیل گروه مستقل اخلاق پزشکی در دانشگاه‌ها، به رياست آقاي دکتر امامي رضوی تشکيل شد. با توجه به اشتراک اهداف آموزشی و پژوهشی مرکز و گروه اخلاق پزشکی، گروه در محل مرکز اخلاق مستقر شد. جناب آقای دکتر لاریجانی از سال 1390-1387  ریاست این گروه را به عهده داشتند و از سال 1390 سرکار خانم دکتر نیری عهده‌دار این مسئولیت شده‌اند. در ابتدا با توجه به عدم وجود متخصصان اخلاق پزشکی تدريس اين درس را اغلب متخصصانی از رشته های مختلف پزشکی به عهده داشتند که معمولا بر اساس علاقه فردی و بسته به ميزان دسترسی شان به منابع، با مطالعه خودآموز، توانمندی نسبی در ارائه اين درس به دست آورده بودند. جهت تربیت افراد توانمند در حوزه اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی در سال 1384 مصمم شد که در اقدامی زود بازده افرادی را با هدف پاسخگويی به اين نياز تربيت نمايد. به اين منظور گرايش اخلاق پزشکی به عنوان يکی از گرايشهای دوره MPH ارائه گرديد. از سال 1384 تا 1387 گرايش اخلاق پزشکی به عنوان يکی از گرايشهای اين دوره ارائه شد. متقاضيان دارنده مدرک پزشکی از طريق شرکت و قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری وارد اين دوره شوند. در بازه زمانی مذکور، سه دوره دانشجو (24 نفر) در این مقطع پذیرفته و فارغ التحصیل شده‌اند. از سال 1385 گروه تلاش خود را در جهت تدوين دوره هاي دکترای اخلاق پزشکي آغاز نمود و مجوز برگزاری دوره های دکتری تخصصی اخلاق پزشکی را سال 1387 از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اخذ کرد. از همان سال پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی اخلاق پزشکی را آغاز نموده است.در حال حاضر 25 دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل هستند و 9 نفر نیز در مقطع دکتری تخصصی اخلاق پزشکی فارغ التحصیل شده‌اند. از فعالیت های دیگر گروه اخلاق پزشکی، بازنگری برنامه درسی اخلاق پزشکی دوره پزشکی عمومی می باشد. تا پیش از تشکیل گروه اخلاق پزشکی این درس از دروس پزشکی عمومی توسط گروه پزشکی قانونی ارائه می شد. 

با نياز سنجی انجام يافته و توافق نظر مسئولين بر ضرورت بازنگری برنامه درسی، برنامه درسی اخلاق پزشکی دوره پزشکی عمومی مورد تدوین و اصلاحات قابل توجهي در محتوا، شيوه آموزش و روش ارزشيابی دانشجويان قرار گرفت که ارزيابی ها حاکی از اثر بخشی نسبی اين اصلاحات بوده است. این برنامه از نيم‌سال اول سال تحصيلي 86-85 تا کنون در حال اجرا است.

گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه اخلاق در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب