لیست اخبار صفحه :1
 دکتر محمدرضا صالحی از مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد
در ادامه بازدیدهای سرپرست دانشکده پزشکی از واحدها؛

دکتر محمدرضا صالحی از مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد

دکتر محمدرضا صالحی در ادامه بازدیدهای دوره ای از واحدهای مختلف دانشکده، روز چهارشنبه22 شهریور، با حضور در مرکز مهارت های بالینی از نزدیک با کارکنان این واحد دیدار و در خصوص مسائل کاری با آنها گفتگو کرد.

گزارش تصویری از بازدید دکتر صالحی از واحد های آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی
در ادامه بازدیدهای سرپرست دانشکده پزشکی از واحدها؛

گزارش تصویری از بازدید دکتر صالحی از واحد های آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی

دکتر محمدرضا صالحی سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بازدیدهای دوره ای از واحدهای مختلف دانشکده،یکشنبه 12 شهریور 1402 با حضور در ادارات آموزش تخصصی و فوق تخصصی، معاونت پژوهشی و حراست دانشکده از نزدیک با کارکنان این واحدها دیدار و در خصوص مسائل کاری با ایشان گفتگو کرد.

گزارش تصویری بازدید دکتر حسین قناعتی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشست رئیس دانشگاه با هیئت رئیسه دانشکده پزشکی

گزارش تصویری بازدید دکتر حسین قناعتی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یکشنبه 12 شهریور 1402 با حضور در محل دانشکده پزشکی ضمن بازدید از فضاهای دانشکده با اعضای هیئت رئیسه دیدار و در خصوص مسائل دانشکده تبادل نظر کرد.

 دکتر صالحی: با وجود  تمام محدودیت ظالمانه علیه ایران اسلامی فعالیت های بین المللی دانشگاه رو به توسعه است
مدرسه تابستانه 2023 دانشکده پزشکی در ایستگاه آخر؛

دکتر صالحی: با وجود تمام محدودیت ظالمانه علیه ایران اسلامی فعالیت های بین المللی دانشگاه رو به توسعه است

سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آیین اختتامیه مدرسه تابستانه این دانشکده گفت: روند رو به رشد فعالیت های بین المللی دانشگاه ماحصل توانمندی، همیت و دانش اساتید و اعضای هیئت علمی است.

بازدید دکتر محمدرضا صالحی سرپرست دانشکده از واحدهای آموزشی دانشکده پزشکی
بی واسطه با همکاران

بازدید دکتر محمدرضا صالحی سرپرست دانشکده از واحدهای آموزشی دانشکده پزشکی

دکتر محمدرضا صالحی سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بازدیدهای دوره ای از واحدهای مختلف دانشکده، دوشنبه 16 مرداد 1402 با حضور در اداره امور آموزشی دانشکده از نزدیک با کارکنان این واحد دیدار و در خصوص مسائل کاری با ایشان گفتگو کرد.

بازدید هیئت عالی رتبه از دانشگاه وارث‎ الانبیا کشور عراق از دانشکده پزشکی
با هدف توسعه همکاری های بین المللی؛

بازدید هیئت عالی رتبه از دانشگاه وارث‎ الانبیا کشور عراق از دانشکده پزشکی

در بازدید مسئولین دانشگاه وارث الانبیا عراق از دانشکده پزشکی بر همکاری های دوجانبه از تبادل دانشجو و استاد و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی میان دو دانشگاه تاکید شد.

استفاده درست از نیروهای درست کلید واژه ارزیابان در توصیف نقاط قوت عملکرد آموزشی دانشکده پزشکی
پرونده دومین دور ارزیابی اعتبار بخشی آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بسته شد؛

استفاده درست از نیروهای درست کلید واژه ارزیابان در توصیف نقاط قوت عملکرد آموزشی دانشکده پزشکی

نشست پایانی ارزیابی اعتبار بخشی آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی با حضور دکتر علامه معاون آموزشی دانشگاه، دکتر صالحی سرپرست دانشکده، معاونین و مدیران برخی گروه های آموزشی و اعضای هیئت ارزیابی وزارتخانه برگزار شد.

تنظیمات قالب