برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
گوش و حلق و بینی
گوش و حلق و بینی

رشته تخصصی گوش وگلو وبینی وجراحی سروگردن با همت دکتر امیراعلم در سال 1335 هجری قمری (1296 هجری شمسی) با تشکیل مریضخانه نسوان شروع گردید. در سال 1322 بیمارستان نسوان به بیمارستان زنان منتقل شد و بجای آن بخش چشم و بیماریهای گوش وگلو وبینی دایر شد . نام بیمارستان در سال 1323 شمسی با تصویب شورای دانشگاه به پاس خدمات دکتر امیراعلم ، به بیمارستان امیراعلم تغییر یافت. در سال 1319 دکتر ماکس مایر فرانسوی سرپرستی بخش گوش وحلق وبینی را در بیمارستان وزیری بعهده گرفت. وی در سال 1322 به بیمارستان امیراعلم منتقل شد . این بخش در سال 1328 طمعه حریق شد و بجای آن ساختمان فعلی بیمارستان امیراعلم بنیان گذاشته شد. در سـال 1330 درمـانگاه گـوش و حلـق و بینـی در بیمـارستان امام خمینی ( پهلوی سابق ) با فعالیت دکتر علیم مروستی شروع بکار کرد که در نهایت در سال 1354 با افتتاح بیمارستان ولیعصر (عج) ( دکتر اقبال سایق ) به آنجـا منتقـل شـد و مقرر گردید بخش گوش وگلو وبینی  در بیمارستان فارابی منحل و اساتید و دستیاران آن  به بیمارستان ولیعصر (عج )منتقل شوند.
بیمارستان امیراعلم بتدریج بزرگترین مرکز بیماریهای گوش وحلق وبینی گردید و چند سال پیش از انقلاب اسلامی تغییرات اساسی در امور بیمارستانی و بخشهای وابسته به آن داده شد بطوریکه با مدیریت آقای دکتر حسین مرشد و اساتید دیگر، این بخش فعالیت خود را با ایجاد برنامه دستیاری جدید بصورت تمام وقت ادامه داد. در سال 1394 ساختمان جدید بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان امیراعلم در 6 طبقه افتتاح گردید که با افزایش تعداد تخت و اتاق عمل  باعث بهبود در امر خدمت رسانی به بیماران شد.

در حال حاضر بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیر اعلم با 10 اتاق عمل فعال (7 اتاق عمل در ساختمان جدید و 3 اتاق در دی کلینیک) و بیشترین تعداد تخت بستری (88 تخت معمولی و 15 تخت ICU) بزرگترین و مجهزترین بخش گوش و حلق و بینی در منطقه می باشد. بیمارستان ولیعصر(عج) نیز دارای 25 تخت و 3 اتاق عمل فعال جهت اعمال جراحی گوش و حلق و بینی می باشد.
گـروه گـوش وگلـو و بینی دارای سه بخش در بیمارستانهای امیراعلم و ولیعصر (عج) و مرکز طبی اطفال می باشد که البته بخش مرکز طبی زیر نظر بخش ولیعصر (عج) فعالیت می کند. وجود شاخه های  متعدد (اتولوژی - نورواتولوژی ، جراحی سروگردن ، راینولوژی ...) و گسترش چشمگیر آنها باعث شده است که دستیاران و همچنین دستیاران تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بصورت چرخشی بین بیمارستان امیراعلم و ولیعصر (عج) حضور داشته باشند بطوریکه دو سوم برنامه ها در بیمارستان امیراعلم و یک سوم برنامه ها در بیمارستان ولیعصر طی می شود. همچنین تعداد 17 هیات علمی در بیمارستان امیراعلم و 13 هیات علمی در بیمارستان ولیعصر (عج) و مرکز طبی اطفال در حال خدمت رسانی هستند.   

گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه گوش و حلق و بینی در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب