برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/05/09
کارگاه ​مبانی مدیریت داده‌های پژوهشی

کارگاه ​مبانی مدیریت داده‌های پژوهشی 1 و 2 با حضور دکتر محمدجواد منصور زاده، دوم و نهم مرداد 1402 رأس ساعت 10 تا 12

کارگاه ​مبانی مدیریت داده‌های پژوهشی

در ادامه برنامه دوشنبه های علمی، کارگاه ​مبانی مدیریت داده‌های پژوهشی 1 و 2 با حضور دکتر محمدجواد منصور زاده، دوم و نهم مرداد 1402 رأس ساعت 10 تا 12 به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید