برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/05/16
کارگاه حضوری و مجازی آموزش زوترو نرم افزار مدیریت منابع و مراجع

کارگاه حضوری و مجازی آموزش زوترو نرم افزار مدیریت منابع و مراجع

در ادامه برنامه دوشنبه های علمی کتابخانه و مرکز یادگیری دانشکده پزشکی؛ کارگاه حضوری و مجازی آموزش زوترو نرم افزار مدیریت منابع و مراجع 16 مرداد برگزار می شود. 

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید