برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/04/18
کارگاه استقرار تضمین کیفیت و گزارش استاندارد آزمایشگاههای تشخیصی ژنتیک

کارگاه استقرار تضمین کیفیت و گزارش استاندارد آزمایشگاههای تشخیصی ژنتیک

کارگاه مصوب کوریکولوم کارشناسی ارشد تحت عنوان استقرار تضمین کیفیت و گزارش استاندارد آزمایشگاههای تشخیصی ژنتیک در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ 18 و 19 تیرماه از ساعت 9 تا 13 ظهر در کلاس شماره 2 گروه ژنتیک برگزار می شود.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید