برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/04/18
ویرایش توالی افزاینده (enhancer) ژن BCL11A در رده سلولی K562 با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 و بررسی اثر آن در القای بیان هموگلوبین جنینی (HbF)

 ویرایش توالی افزاینده (enhancer) ژن BCL11A در رده سلولی K562 با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 و بررسی اثر آن در القای بیان هموگلوبین جنینی (HbF)

نشست دفاع پایان نامه خانم فاطمه موحدی مطلق دانشجوی گروه ژنتیک پزشکی با موضوع ویرایش توالی افزاینده (enhancer) ژن BCL11A در رده سلولی K562 با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 و بررسی اثر آن در القای بیان هموگلوبین جنینی (HbF) جهت اخذ درجه دکترای تخصصی برگزار می شود.

در این پایان نامه؛ دکتر محمد حسین مدرسی و  دکتر حمیدرضا سلیمانپور بعنوان راهنما و  دکتر مهدی شمس آرا بعنوان استاد مشاور بوده اند. این نشست یکشنبه 18 تیر 1402 از ساعت 10-12 در محل کتابخانه گروه ژنتیک پزشکی برگزار می شود. 

 

 
مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید