برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/06/12
مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مجازی همزمان با آموزش مبتنی بر بازی بر میزان دانش و استرس مادران باردار در بیمارستان آرش تهران

مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مجازی همزمان با آموزش مبتنی بر بازی بر میزان دانش و استرس مادران باردار در بیمارستان آرش تهران

جلسه دفاع از پایان نامه دنیا گودرزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی دانشکده پزشکی با عنوان "مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مجازی همزمان با آموزش مبتنی بر بازی بر میزان دانش و استرس مادران باردار در بیمارستان آرش تهران" یکشنبه 12 شهریور ماه 1402 ساعت 8:30 صبح به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید