برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/05/15
بررسی اثر اگزوزوم های ترشح شده از سلول های سرطان کلورکتال انسانی رده سلولی 116HCT بر بیان ژنهای ATF4 ،DDIT3 وATF6 در سلول های تک هسته ای جدا شده از خون محیطی افراد سالم

نشست دفاع پایان نامه امیرحسین شفیعیان دانشجوی گروه ژنتیک پزشکی

بررسی اثر اگزوزوم های ترشح شده از سلول های سرطان کلورکتال انسانی رده سلولی 116HCT بر بیان ژنهای ATF4 ،DDIT3 وATF6 در سلول های تک هسته ای جدا شده از خون محیطی افراد سالم

نشست دفاع پایان نامه امیرحسین شفیعیان دانشجوی گروه ژنتیک پزشکی با موضوع بررسی اثر اگزوزوم های ترشح شده از سلول های سرطان کلورکتال انسانی رده سلولی 116HCT بر بیان ژنهای ATF4 ،DDIT3 وATF6 در سلول های تک هسته ای جدا شده از خون محیطی افراد سالم جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی یکشنبه 15 مرداد 1402 از ساعت13در محل کلاس دو طبقه همکف ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید