برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
پزشكی قانونی
پزشكی قانونی

رشته تخصصی پزشکی قانونی و مسمومیتها يکی از رشته های مهم علوم پزشکی است که در دانشگاه ها و دستگاه قضائی کشورهای مختلف ايفای نقش می کند.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه پزشکی قانونی در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب