برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
طب کار
طب کار

تاريخچه گروه طب كار به بيش از 45 سال پيش بازمي گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب كار و مسموميتها را بر عهده داشته است.

تاريخچه گروه طب كار به بيش از 45 سال پيش بازمي گردد كه گروه آموزشي پزشكي قانوني و طب كار در طبقه دوم دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بوده و مسئوليت تدريس درس طب كار و مسموميتها را بر عهده داشته است.

گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه طب کار در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب