برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:  بیش از 70 درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر در سطح عالی و خوب هستند
تقدیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از رئیس و معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر: بیش از 70 درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر در سطح عالی و خوب هستند

دکتر خسروانی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد: به زودی با همکاری دانشکده پزشکی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دفتر ستاد شاهد در دانشکده پزشکی برای پاسخگویی به سوالات و شبهات دانشجویان پیرامون مسائل روز جامعه راه اندازی می شود.

براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین هستند.
براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریو

براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین هستند.

بیماری آلزایمر متداولترین شکل جنون دوره میانسالی و پیری و چهارمین علت مرگ و میر در کشورهای غربی است که طی آن حافظه و اعمال شناختی عالی تر به گونه پیشرونده ای تحلیل می رود. در حدود 10% بیماران که مبتلا به شکل تک ژنی بیماری هستند و در سن پایین درگیر می شوند ژن های مشخص شناخته شده ای عامل ایجاد بیماری می باشند.

براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین هستند.
براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

براساس پژوهش اخیر انجام شده در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیماران حامل آلل DRB1*04:00 بهترین پاسخ دهندگان به ریواستیگمین هستند.

هدف از این پژوهش، که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد درگروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، بررسی ارتباط آلل های ژن های HLA-DQB1*06:00 ,HLA-DRB1*04:00 ,HLA-DRB1*15:00 و HLA-B*07:00 با بیماری آلزایمر در جمعیت ایران است و دلیل انتخاب این ژن ها نقش آن ها از لحاظ عملکردی در پروسه ایجاد پاسخ ایمنی علیه بیماری آلزایمر می باشد که همواره آن ها را در زمره ژن های کاندید مهم برای مطالعات همراهی با بیماری آلزایمر قرار می دهد.

تنظیمات قالب