برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پزشکی

سمت نام روز ساعت مکان
رییس دانشکده  جناب آقای دکتر بیگ محمدی     ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت مالی -اداری جناب آقای دکتر عمیدی سه شنبه ها 8-10 ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت امور هیات علمی جناب آقای دکتر حسین ثابت دوشنبه ها 15-16 ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت امورهیات علمی
معاونت پزشکی عمومی سرکار خانم دکتر ادبی شنبه ها 11-12 ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت پزشکی عمومی
یکشنبه ها 14:30-15:30
سه شنبه ها 11-12و 15-14
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی جناب آقای دکتر لباف یکشنبه ها 12-15 ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تخصصی
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر کاشانی شنبه ها 10:30-12 ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشی جناب آقای دکتر رضایی چهارشنبه ها 14-16 ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر پورحسن سه شنبه ها 8-12 خیابان قدس- ابتدای خیابان ایتالیا- ساختمان شفا(43)- طبقه 6- دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید