برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
بیوشیمی
بیوشیمی

تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 بوده است. در سال 1332 آزمايشگاه  شيمي بيولوژي در قسمت فوقاني واقع درضلع شمالي دانشكده قرار داشت و توسط راهرويي به دستگاه ابن سينا (دستگاه ابن سينا، قسمتي از بناي دانشكده پزشكي بود كه در محوطه شمال غربي قرار داشت و نخستين قسمت از بناي دانشكده پزشكي بودكه ساخته شد) ارتباط مي يافت،. اين آزمايشگاه شامل يك تالار بزرگ براي كارهاي عملي دانشجويان و دو اتاق جهت لوازم فني و داروهاي مختلف و يك اتاق مجهز به دستگاه تهويه براي انجام آزمايش هايي كه گازهاي  خطرناك متصاعد مي كردند، بود.
 
اولین اعضای هیات علمی گروه
دكتر آرامتيس وارتاني 46-1334
دكتر هوشنگ روشن آبادي 48-1346
دكتر رضا نفيسي 50–1348
دكتر الكساندر باقديانس 54-1350
دكتر رضا نفيسي 56-1354

سالت گروه، توانمندسازی دانش آموختگان برای کسب دانش و افزایش مهارت های نظری و عملی برای حضور موثر در تحقیقات دانشگاهی و بالینی، آشنایی با تکنولوژی های مختلف برای بکارگیری و حل مشکلات تکنیکی در آزمایشگاهها، افزایش دانش تشخیصی مولکولی بیماری ها وگسترش زمینه تولید علم در سطح ملی است. همچنین تربیت متخصصین بیوشیمی بالینی که توانایی تشخیص و تفسیر تست های آزمایشگاهی، توانایی مسئولیت فنی بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی، انجام فعالیت در بخش تحقیق و توسعه، فعالیت در صنایع مرتبط و نیز قرار گرفتن در موقعیت های آکادمیک و مشاوره در امر تشخیص بیماریهای و موارد پاتولوژیک را داشته باشد از دیگر اهداف و رسالت های گروه می­ باشد.
از دیگر رسالت های گروه بیوشمی، پیشبرد و ارتقای محتوای برنامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت دانش آموختگان این دوره جهت آمادگی برای قبول مسئوليت مديريت فني آزمايشگاه هاي تشخيص طبي می باشد.

گروه در راستای اهداف بین­المللی سازی دانشگاه، مشارکت در امر آموزش دانشجويان خارجی در مقاطع تحصيلي مختلف را جزو رسالت­های خود در نظر گرفته است.
همکاری با سایر دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مرتبط و تقویت همکاری های بین رشته ای و همگرایی در زمینه علوم مرتبط با بیوشیمی بالینی از جمله دیگر رسالت های گروه تعریف شده است.
علاوه بر این، آموزش دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و برخی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سایر رشته ها نیز از جمله رسالت های گروه می باشد.

تنظیمات قالب