برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
 دستیاران تخصصی در استخدام ارگان های غیر از وزارت بهداشت برای پرداخت شهریه اقدام نمایند
برابر اعلام معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده

دستیاران تخصصی در استخدام ارگان های غیر از وزارت بهداشت برای پرداخت شهریه اقدام نمایند

دستیاران تخصصی در استخدام سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای غیر از وزارت بهداشت تا پیش از آزمون ارتقا فرصت دارند جهت واریز شهریه سال تحصیلی 02-1401 اقدام نمایند.

    تنظیمات قالب
    برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید