واحد کمیته اخلاق پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد.
تا قبل از سال 95كميته اخلاق در پژوهش به صورت متمركز در ستاد دانشگاه مستقر بوده وكليه طرحها و پايان نامه ها جهت اخذ تاييديه اخلاق به اين كميته ارسال مي گرديد.از ابتداي سال 1395كميته اخلاق دانشكده پزشكي به طور مستقل كار خود را آغاز نمود.بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. در حال حاضر  اين كميته مسئوليت بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي دانشكده را بر عهده دارد.

مسوول واحد     دکتر شاهين آخوندزاده بستي
پست الکترونیکی:
تلفن: 64053419
دورنگار:88962510