مسئول واحد طرح های تحقیقاتی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دانشگاه علوم پزشكي تهران حدود 40 درصداز توليدات علمي در حوزه علوم پزشكي ايران را بعهده دارد كه قطعا دانشكده پزشكي با وجود 900 عضو هياًت علمي و تعداد كثير دانشجوي دوره پزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي، سهم قابل توجهي در اين آمار دارد. شكي نيست كه پايان‌نامه‌ها و طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هياًت علمي و دانشجويان اين دانشكده از اين منظر اهميت بسزايي دارند. بعبارتي يك كار تحقيقاتي معمولا با پروپوزال آن طرح تحقيقاتي شروع مي‌شود. اين دانشكده تمام تلاش خود را بسيج نموده است كه از طرح‌هاي تحقيقاتي اعضاي هياًت علمي دانشكده كه اكثر موارد پايان‌نامه نيز مي‌باشند، حداكثر حمايت را بعمل آورد.

مسئول واحد  دکتر زینت حتمی
كارشناس مسئول  دكتر زهرا زماني
ارتباط با واحد
پست الکترونیکی :s.akhond@neda.net
واحد طرح های تحقیقاتی : 64053352
حذف
ویرایشگر متن


مدارک مورد نیاز برای رتبه بندی طرحهای پژوهشی

1- صورتجلسه شوراي پژوهشي (اصل یا کپی) مبنی بر تصویب طرح در گروه آموزشی مربوطه

2- چک لیست ارزیابی طرح های پژوهشی تایید شده توسط معاون پژوهشی گروه

3- فرم داوری پروپوزال طرحهای پژوهشی تایید شده توسط داور علمی

4- فرم داوری پروپوزال طرحهای پژوهشی تایید شده توسط داور متدولوژی

5-فرم اطلاعات طرح

دانلود فرم ها
حذف
ویرایشگر متن