سوالات متداول درکمیته اخلاق

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

    آيا كليه طرحها و پايان نامه ها و حتي مطالعات توصيفي نياز به تاييديه اخلاقي جهت انجام تحقيق دارند؟     بله
    آيا تاييديه اخلاقي ساير كميته هاي اخلاق در پژوهش قابل قبول است؟ تمام پژوهش هايي كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام مي شود بايد تاييديه اخلاقي مربوط به يكي از كميته هاي اخلاق در پژوهش دانشكاه را داشته باشند
    آيا در صورتي كه پايان نامه تبديل به طرح گردد مجددا به كد اخلاق نياز دراد؟ خير در صورتي كه روش اجرا عنوان و كليه قسمتهاي طرح با پايان نامه يكي باشد نياز به كد جديد اخلاق ندارد و به همان كد قبلي قابل استناد مي باشد.
•        مدارك لازم جهت پذيرش طرحنامه يا پروپوزال در كميته اخلاق:
1-پروپوزال تحقيق
2-چك ليست ارزيابي
3-فرم هاي داوري
4-در صورتي كه افراد در تحقيق مشاركت داشته باشند فرم رضايت نامه اخلاقي لازم است كه در قسمت ضمائم بارگذاري مي شود.
5-مفاد  آموزشي بيمار در صورتي كه تحقيق آموزش  محور باشد.
6- فرم جمع آوري اطلاعات در صورت نياز مانند پرسشنامه مربوطه
    مدت زمان لازم جهت صدور كد اخلاق چقدر مي باشد؟   مدت زمان لازم جهت اخذ كد اخلاق بستگي به نوع مطالعه و كامل بودن قسمتهاي مختلف آن دارد.  در صورت كامل بودن روش اجرا و فرم رضايتنامه و ضمائم و كليه قسمتها و پس از تآييد توسط داوران محترم علمي،اخلاقي و متدولوژي و در صورت نياز داوران تخصصي كد صادر خواهد شد اما در صورت نقص مدارك كه توسط دبيرخانه كميته اخلاق مشخص ميگردد مجددآ با مجري طرح يا پايان نامه مكاتبه شده و در صورت رفع نواقص جهت داوري ارسال ميگردد.
    راههاي ارتباطي مجريان با داوران يا اعضاي دبيرخانه كميته اخلاق چگونه است؟  همه كارهاي مربوط به اخلاق از طريق مكاتبات بين داوران و دبيرخانه به مجريان محترم از طريق سيستم پژوهشيار ميباشد و لذا لازم است كه مجريان مكاتبات خود را مرتب بررسي و در اسرع وقت پاسخگو باشند تا در زمان كمتري فرايند دريافت كد اخلاق صورت گيرد .
    در چه صورت طرح تحقيقاتي يا پايان نامه بايگاني ميگردد ؟ در صورت عدم پي گيري و عدم پاسخ مجريان محترم طي يك ماه طرح تحقيقاتي يا پايان نامه بايگاني ميگردد.
    در چه صورت پروپوزال پايان نامه از بايگاني خارج ميگردد؟ در صورتيكه پروپوزال پايان نامه بعلت عدم پاسخگويي در سيستم پژوهشياربايگاني شده باشد ميبايست درخواستي مبني بر خروج از بايگاني تهيه نمايد و با تاييد استاد راهنما و معاون پژوهشي گروه به معاونت پژوهشي دانشكده تحويل نمايد و پس از تاييد معاون پژوهشي دانشكده طي نامه اي به همراه در خواست تاييد شده خروج پروپوزال از بايگاني توسط استاد راهنما براي مدير تحقيقات و فنآوري دانشگاه ارسال ميگردد تا مجددا در روند بررسي اخلاق قرار گيرد .