اعلام برنامه کارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

اعلام برنامه کارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

31 6 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه کارگاه های آموزشی مقاله نویسی مقدماتی،پیشرفته و نقد و داوری مقالات معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی اعلام شد. این کارگاه ها در محل سالن شورای دانشکده در تاریخ های تعیین شده برگزار می گردد.
لیست برنامه ها

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0