: بررسی مقایسه ای تاثیر انواع بیهوشی بر بروز اختلال شناختی در بیماران مسن در بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1397

9 دی 1397

اختلال شناختی در افراد مسن بعد از جراحی، بسیار شایع است. این اختلال با افت سریع سطح هوشیاری و اختلال شناختی که با دمانس از قبل و/یا سابقه پزشکی که مطرح کننده ی اختلال شناختی یا بیماری همراه از قبل باشد، قابل توجیه نباشد، تعریف می شود. این اختلال تنها به عنوان یک عارضه مورد توجه نیست، بلکه یک شرایط بالینی بسیار جدی است که نیاز به توجه دارد.

طراحی مدل خدمات تله مدیسین در مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشکی خانواده تخصصی، مبتنی بر مدل نیاز سنجی، در دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1397

9 دی 1397

تله مدیسین به کار گیری تمام ابزارها و فن آوری های برقراری ارتباط برای فراهم آوردن خدمات پزشکی و سلامت برای حذف محدودیت های ناشی از انفکاک زمانی و مکانی است. برای بکارگیری تله مدیسین اولین قدم بررسی و مشخص کردن نیازها و استانداردها است.

بررسی نگرش بیماران مبتلا به وارت تناسلی نسبت به بیماری خود در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال 1395-96

21 مهر 1397

بیماری های مقاربتی (STD) از جمله بیماری هایی است که در حال حاضر شاهد افزایش بروز و شیوع آن در اکثر جوامع هستیم . آنچه که به عنوان بیماری مقاربتی یاد می کنیم تنها مربوط به ارتباط جنسی یک مرد با یک زن و تنها مقاربت واژینال نیست و هنگامی که حرف از این مبحث می شود باید به ارتباط جنسی بین افراد هموسکچوال و روش های مختلف مقاربتی نیز توجه داشت ، آنچنان که احتمال انتقال انواع مختلف STD در بین مردان همجنسگرا و مقاربت آنال بیشتر از سایر افراد و روش ها می باشد .

فراوانی سندرم متابولیک و ارتباط آن با استرس شغلی در پرسنل بهداشتی درمانی در یک بیمارستان آموزشی درمانی در سال ۲۰۱۶

3 مهر 1397

سندرم متابولیک مجموعه ای از اختلالات متابولیک از قبیل هیپرتری گلیسریدمی،کاهش کلسترول HDL ، هیپرگلیسمی و هیپرتانسیون و چاقی مرکزی می باشد. شیوع آن در حال افزایش است و فرد را در معرض عوارض جدی قلبی-عروقی، کلیوی و کبدی قرار می دهد. در دهه های اخیر، سندرم متابولیک یکی از مهمترین عوامل خطر سلامت عمومی است. با در نظر داشتن این موضوع، مطالعه ی حال حاضربه منظور بررسی فراوانی سندرم متابولیک و عوامل خطر مرتبط با آن در کارکنان مراقبت های بهداشتی انجام شده است.

بررسی سطح سرمی خون در کارگران یک کارخانه باتریسازی و ارتباط آن با نتایج تست های عصبی-رفتاری در سال

3 مهر 1397

سرب یکی از فلزاتی است که ترکیبات آن نقش مهمی در صنعت دارند. و لذا در این مطالعه برای تعیین سطح سرمی سرب در کارگران کارخانه تولید باطری و ارتباط آن با عملکرد عصبی رفتاری یک مطالعه مقطعی طراحی شد.

بررسي ميزان غيبت از کار و اثر شاخص توده بدني بر آن در پرسنل کارخانه اتومبیل¬سازی سایپا

3 مهر 1397

عدم حضور در محل کار به هر علتی، غیبت از کار تعریف می شود. غیبت از کار، شامل دو گروه تحت عنوان غیبت از کار به دلایل پزشکی قابل توجیه و غیبت های غیرموجه تقسیم می شود. از سوی دیگر، در طی چند دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی، تغییر در عادات غذایی و الگوی زندگی مردم، اضافه وزن و چاقی در بین مردم جهان، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است

مقایسه اثر شاخص تغییرات پلتیسموگرافیک بر مایع درمانی بیماران تحت عمل جراحی اسپاین در تغییر پوزیشن از سوپاین به پرون در بیمارستان شریعتی در سال 95-96

3 مهر 1397

در اعمال جراحی، باید پیش از تجویز مایعات به تعیین میزان پاسخ بدن به تجویز مایع و افزایش حجم مایع اقدام نمود، که این اقدام برای جلوگیری از مایع درمانی بیشتر یا کمتر از حد نیاز می باشد . برای تعیین میزان پاسخدهی به افزایش حجم، می توان از برخی شاخصهای قلبی – ریوی استاتیک و دینامیک استفاده نمود. اخیرا، شاخص تنوع پلتیسموگرافی یا PVI (به عنوان اندکس پرفوزیون) به عنوان شاخص پاسخدهی به مایع درمانی در بیماران جراحی معرفی شده است به نحوی که تغییرات بیشتر در PVI بیانگر پاسخدهی بیشتر بیماران به تجویز مایع بوده است

بررسی تاثیر Lavender بر روی تغییرات همودینامیک در حین انتوباسیون در بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی زیر 2 ساعت در بیمارستان شریعتی در سال 1397 0

3 مهر 1397

تغییرات همودینامیک شامل تغییرات فشار خون و ضربان قلب در حین انتوباسیون یکی از چالش های هر متخصص بی هوشی است. از طرفی لاوندر برای قرن ها در جهان به منظور اهداف درمانی و زیبایی استفاده میشده است. در این مطالعه اثرات آن را روی تغییرات همودینامیک حین انتوباسیون و درد بیمارانی که تحت اعمال جراحی گرفته اند بررسی میشود.

: اریترودرمی و فراوانی نسبی علل زمینه ای آن در بیماران بستری شده در بخش های پوست بیمارستان رازی 1388-1397

20 شهریور 1397

: اریترودرمی عبارت است از قرمزی بیش از 90% از سطح بدن که با پوسته ریزی و خارش شدید و گسترده همراه می باشد. این بیماری جدا از علائم پوستی-مخاطی علائم سیستمیک نیز دارد که از جمله آن ها می توان به لنفادنوپاتی، هپاتومگالی و اسپلنومگالی اشاره کرد. بسیاری از بیماران معمولا دهیدراتاسیون و اختلالات الکترولیتی نیز پیدا می کنند که شبیه به بیماران دچار سوختگی شدید است. ادم، هیپوآلبومینمی و نارسایی قلبی از دیگر عوارض آن می باشد

تعیین رابطه شاخص بازو و شاخص ساق پا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷

20 شهریور 1397

زمینه تحقیق: آنتروپولوژی علمی است که به بررسی ابعاد بدن انسان می‌پردازد. این روش در پزشکی قانونی، آناتومی، مطالعات پزشکی و حرفه‌هایی مرتبط به سیستم اسکلتی بدن انسان کاربردهای مفید دارد. شاخص بازو و شاخص ساق پا در نژادهای مختلف و حتی قومیت‌های گوناگون متفاوت می‌باشد. در تعدادی از کشورها شاخص بازو و شاخص ساق پا از مطالعات مختلف تعیین و در زمینه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. بااین‌وجود در جامعه ایرانی مطالعات کافی در این موضوع وجود نداشته و این شاخص‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند

بررسی پیامد بیماران دچار موکورمایکوزیس با یا بدون اگزنتراسیون اربیت

20 شهریور 1397

با افزایش میانگین سنی جامعه و گسترش روزافزون بیماری های مزمن چون دیابت و سایر شرایط همراه با نقص ایمنی، بیماریهای عفونی فرصت طلب کانون توجه قرار گرفته اند که از موارد تهاجمی آن که با مرگ و میر بالا همراه است می توان موکورمایکوزیس را نام برد. درگیری رینوسربرواربیتال شایعترین موارد و بیماران دیابتی بزرگترین گروه خطر را تشکیل می دهند.

مقایسه بیهوشی استنشاقی با سووفلوران وبیهوشی وریدی باپروپوفول در کودکان تحت برونکوسکوبی انعطاف پذیر در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 97-96

20 شهریور 1397

در این طرح 80 کودک که باید تحت برونکوسکوپی قرار میگرفتند و معیارهای لازم را داشتند به طور تصادفی در دوگروه 40 نفری قرار گرفتند.به یک گروه بیهوشی استنشاقی با سووفلوران جهت برونکوسکوپی داده شد و به گروه دوم بیهوشی باپروپوفول وریدی جهت برونکوسکوپی داده شد.و تغییرات BP ,O2 sat ,PR وسرفه و مدت ریکاوری در دو گروه بررسی شدکه دیدیم تغییرات O2sat در استفاده از پروپوفول کمتر است.همچنین مدت ریکاوری درگروه استفاده کننده از پروپوفول کمتر بود

: بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (AA-QLI )

20 شهریور 1397

پرسشنامه AA-QLI براي اولين بار در ايران در این مطالعه به وسيله روش ترجمه forward-backward توسط دو فرد مسلط به زبان انگليسي که نسبت به هم blind بود ترجمه شده وبعد از اثبات اعتبار و قابليت اطمينان ، درمرکز دانشگاهي بيمارستان تخصصي پوست رازي استفاده می شد.پرسشنامه AA-QLI دارای سوالاتی در 2 بخش میباشد

بررسی مقایسه ای توان پروتئین تائو پلاسما و NFL مایع مغزی نخاعی در پیش بینی میزان کاهش متابولیسم گلوکز نواحی مختلف مغزی اندازه گیری شده توسط اسکن FDG PET در بیماران مبتلا به دمانس موجود در پایگاه داده ADNI

20 شهریور 1397

بیماری آلزایمر شایع ترین اختلال نورودژنراتيو است که بار سنگینی روزافزوني را بر جوامع تحميل می کند. مطالعات اخیر درمان هاي موثري را پیشنهاد کرده اند كه در مراحل اولیه زوال عقل مانع از پيشروي نورودژنراسيون ميشوند. بنابراین، تحقیقات بیشتر در مورد تشخیص زود هنگام زوال عقل، اهميت مجدد يافته است. نوروفيلامنت زنجيره سبك )(NFL) به عنوان یکی از ماركرهاي زيستي ارزشمند در تشخيص زوال عقل شناخته شده است. با توجه به همبستگی قوی بین سطح سرمی این ماده و سطح آن در مايع مغزي نخاعي، اگر سطح اين شاخص زيستي در مايع مغزي نخاعي نشان دهنده همبستگی قابل توجهی با استانداردهای قبلی تشخیص زوال عقل باشد، اين شاخص ميتواند به عنوان شاخص زيستي دمانس مورد استفاده قرار بگيرد.

بررسی آگاهی و نگرش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص نحوه تشخیص و درمان رفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان و عوامل موثر بر آن در سال 97

22 مرداد 1397

هدف از آموزش ایده آل در پزشکی در مقطع عمومی کسب دانش، نگرش و مهارت های ضروری و بهینه در زمینه مواجهه با بیماران شایع در تمامی سنین از جمله اطفال است. پزشکان عمومی باید طریقه برخورد با بیماری های شایع اطفال و درمان آنها را به عنوان حداقل های یادگیری در دوره آموزشی خود فراگیرند و همچنین در طبابت خود بکار برند. هدف از این پژوهش ارزیابی آگاهی و نگرش کارورزان از رفلاکس گاستروازوفاژیال اطفال به عنوان یک بیماری شایع و پرمراجعه به مطب های پزشکان عمومی است.

بررسی ارتباط بین مصرف شیر مادر و بروز لوپوس اریتماتوس سیستمیک و عوارض آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان و مجتمع بیمارستانی امام در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۰

22 مرداد 1397

تغذیه با شیر مادر نه‌تنها یک منبع غنی از مواد غذایی نوزادان و شیرخواران است ، بلکه بعنوان یک منبع سرشار از مولکول‌های تحریک کننده‌ی ایمنی شناخته شده است. این احتمال مطرح می‌شود که مواجه‌های ماه‌های اول زندگی می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر روی سیستم ایمنی فرد داشته باشد و در این میان به نقش شیر مادر می‌توان توجه نمود. لوپوس اریتماتوس سیستمیک (SLE) یک بیماری مولتی سیستمیک است و باعث آسیب به ارگان‌های مختلفی از جمله کلیه‌ها، سیستم عصبی و سیستم قلبی-عروقی می‌شود.

بررسی ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به خالهای دیسپلاستیک نمونه برداری شده در بیمارستان رازی بین سالهای 1390 تا 1395

22 مرداد 1397

: خالهای دیسپلاستیک همواره عامل اختلاف نظر بین پزشکان در حیطه تشخیص و درمان بوده است با توجه به نقش قابل توجه این خال ها در افزایش ریسک ابتلا به ملانوم تشخیص به موقع و درست آنها و در نظر گرفتن راهکار صحیح در پیگیریهای پس از تشخیص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

بررسی ارتباط اختلال عملکرد جنسی زنان دیالیزی بیمارستان¬های امام خمینی، سینا و بهارلو با تعدادی از پارامترهای آزمایشگاهی

20 مرداد 1397

اختلال عملکرد جنسی در زنانی که تحت همودیالیز قرار می¬گیرند کمتر مورد توجه واقع شده و مطالعات کمی در این زمینه وجود دارد. هدف این تحقیق تعیین میزان شیوع اختلال عملکرد جنسی، بررسی ارتباط آن با تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی، کیفیت دیالیز، عوامل دموگرافیک مانند وضعیت اشتغال، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و افسردگی، اضطراب و مصرف داروها است.

بررسی عوارض روانپزشکی لوتیراستام در بیماران مبتلا به صرع با سابقه مشکلات نوروسایکولوژیک در مراجعه کنندگان درمانگاه مغزواعصاب دو بیمارستان امام خمینی و روزبه در سال 92تا94

14 مرداد 1397

صرع شامل گروهی از اختلالات است که با وقوع حداقل 2 حمله تشنج بدون عامل تشخیص داده می شود و در ایران شیوع 18 در هر هزار نفر دارد.دارو های ضد صرع AED نامیده می شوندکه شامل دو دسته اول و دوم هستند.لوتیراستام یکی از دارو های نسل دوم می باشد که بسیار پر کاربرد و موثر بوده و در عین حال عوارض روانپزشکی زیادی داشته است.

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی «مهارت‌های برقراری ارتباط با بیمار در موقعیت‌های خاص» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

8 مرداد 1397

موقعیت‌های خاص در ارتباط پزشک و بیمار، به مجموعه شرایطی گفته می‌شود که پزشک را از برقراری ارتباط مناسب با بیمار عاجز می‌نماید. پزشکان برای مدیریت این موقعیت‌ها نیاز به فراگیری مهارت‌های ارتباطی فراتر از مهارت‌های پایه دارند. مطالعه حاضر به طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی «برقراری ارتباط با بیمار در موقعیت‌های خاص» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است.

بررسي میزان پاسخ به درمان بلوك و نورولیز گانگليون اسفنوپالاتن در بيماران با سردرد کلاستر

8 مرداد 1397

سردردهای تریژمینال اتونوم (TAC s) دسته ای از سردردها است که با درد یکطرفه صورت یا/و سر با همراهی علائم اتونوم مشخص می شوند بسیار ناتوان کننده بوده و روی کیفیت زندگی افراد تاثیر بسزایی دارد. به طور کلی سردرد بار اقتصادی زیادی را به جامعه تحمیل می کند. سردرد کلاستر شایعترین نوع TACs است

بررسی دقت تشخیصی فروزن سکشن در نوزادان و شیرخواران مبتلا به بیماری هیرشپرونگ که تحت عمل جراحی ترانس آنال اندورکتال پولتروی یک مرحله ای قرار می گیرند در مرکز طبی کودکان از شهریور 1394 تا شهریور 1395

2 مرداد 1397

در بیماری هیرشپرونگ در دوران جنینی در لایه های مخاطی و عضلانی انتهای روده بزرگ عصب تشکیل نمی شود که باعث بروز علایمی نظیر عدم دفع مدفوع در 48 ساعت اول پس از تولد، دیستانسیون شکمی و استفراغ مکرر می شود. تشخیص و درمان این بیماری قبلا با انجام عمل جراحی دو مرحله ای صورت می گرفت ولی هم اکنون با انجام Transanal Endorectal Pull Through یک مرحله ای و از طریق تهیه لام frozen section حین انجام عمل انجام می شود.

مقایسه اثربخشی روش ASP با روش معمول تجویز آنتی بیوتیک های وانکومایسین و مروپنم در بیماران بستری در بخش های بیمارستان کودکان بهرامی در نیمه دوم سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به مدت یکسال

1 مرداد 1397

که روش ASP اثربخشی خوبی در قیاس با روش معمول تجویز آنتی بیوتیک های وانکومایسین و مروپنم در بیماران بستری دارد.

ارتباط سطح پپتید ناتریورتیک با عوارض سیروز در بیماران سروزی بیمارستان امام خمینی در نیمه دوم سال 95

1 مرداد 1397

در مریض هایی که نارسایی قلبی شان توسط HCV ایجاد شده است نسبت به مریض هایی که HCV نداشته اند بالاتر بود. علت افزایش NTproBNP در بیماران کبدی و سیروز : کاهش فشار خون ، کاهش مقاومت عروقی و افزایش برون ده قلبی و حجم در حال گردش که در نتیجه باعث فعال شدن سیستم وازواکتیو می شود

بررسی ارتباط میانگین حجم پلاکت در خون محیطی با میزان درگیری خارج مثانه ای تومورمثانه مهاجم به عضله

1 مرداد 1397

سرطان مثانه شایعترین بدخیمی مجاری ادراری و چهارمین سرطان شایع در مردان است [1] کارسینوم سلول ترانزیشنال (TCC ) 90% تمامی بدخیمی های مثانه را شامل می شودTCC . از نظرgrading (درجه بندی) به دو دسته high grade و low grade بر مبنای تقسیم بندی سال 2004 سازمان بهداشت جهانی تقسیم می شود staging کانسر مثانه بر مبنای بیوپسی بوده و عمق نفوذ تومور به جدار مثانه را مشخص می کند. تعیین مرحله و درجه ی کانسر های مثانه برای تعیین نوع درمان اهمیت دارد. نزدیک به 30% از بیماران کانسر مثانه، مبتلا به نوع muscle invasive bladder cancer (MIBC) می باشند

ارزیابی پاسخ به درمان در کودکان مبتلابه سنگ ادراری کمتراز 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان بهرامی شهرتهران از سال 1385 تا سال1395

1 مرداد 1397

براساس بررسی های ما اختلال متابولیک زمینه ای و اندازه سنگ از عوامل موثر در پاسخ به درمان طبی و نیاز به ESWL می‌باشند. بنابراین بررسی دقیق اختلال متابولیک زمینه ای و اندازه سنگ منجر به انتخاب روش درمانی مناسب (درمان طبی یا ESWL) می‌شود.

بررسی مقایسه ای میزان تاثیرتجویز سرم دکستروز 5 درصد در سالین نیم نرمال و سرم رینگر بر قند و الکترولیت های سرم در کودکان تحت جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1396-97

1 مرداد 1397

در حــين جراحــي از مايعــات مختلفــي جهــت جايگزيني مايعات و الكتروليتهاي مـورد نيـاز اسـتفاده مي گردد و اين مايعات مي بايد سوخت (قند) و انـرژي مورد نيـاز بـدن را نيـز تـأمين نماينـد . بـدين منظـور پزشك بر حسب شرايط خاص بيمار تصميم مي گيـرد كه از چه نـوع مـايعي اسـتفاده نمايـد . موضـوعي كـه همــواره از مــوارد اخــتلاف نظــر بــين متخصصــين بيهوشي بوده ، استفاده از مايعات قندي و يا غيرقنـدي در طول مدت بيهوشي است به طـوري كـه برخـي بـه دليل ترس از بروز هيپوگليسمي و عواقب ناشـي از آن ترجيح مي دهند

بررسی تأثير دو دوز مختلف کتامين بر فراوانی بروز نيستاگموس در معاینه چشم کودکان 3 تا 8 سال در بيمارستان فارابی در سال 1395-96

30 تیر 1397

جراحی و بیهوشی عمومی یک تجربه تنش زا برای کودکان است.تجویز دارو قبل از عمل (pre-medication) برای آرامبخشی و اثرات ضد اضطرابی در بیهوشی اطفال کاربرد گسترده ای دارد.[1]. استفاده آسان ، شروع اثر سریع، مدت اثر کوتاه و عدم وجود عوارض جانبی از نشانه های یک پره مدیکاسیون خوب است

مقایسه بررسی ای میزان غلظت دی اکسید کربن انتهای باز دمی به روش مستقیم (Main stream) با میزان غلظت دی اکسید کربن اندازه گیری شده توسط ABG در کودکان تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1397

30 تیر 1397

اندازه گیری و نظارت بر دی اکسید کربن انتهای بازدمی(ETCO2) از جنبه های مهم مراقبت از بیماران بدحال است. در حالی که نظارت ETCO2 در ابتدا توسط پزشکان برای تایید محل لوله تراشه و تهویه مکانیکی بیماران در بخش اورژانس مورد استفاده قرار گرفت (ED) ، امروز استفاده بیشتری از آن برای اهداف مانند نظارت بر کیفیت احیای قلبی و ارزیابی علل برونکواسپاسم به کار برده می شود

بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به IgA bullous dermatosis خطی مراجعه کننده به بیمارستان رازی:‌ مراجعه کننده در سال های 85 تا 95

19 تیر 1397

Linear IgA Bullous Dermatosis که به آن بیماری linear IgA نیز گفته می شود، یک بیماری نادر تاولی خودایمنی است که ویژگی آن وجود رسوب خطی IgA در dermoepidermal junction است. این بیماری در کودکان و بزرگسالان رخ می دهد و ویژگی بالینی آن شبیه درماتیت هرپتی فرم است. بروز این بیماری در کشورهای مختلف متفاوت است و کمتر از نیم تا 2.3 بیمار در هر میلیون در سال گزارش شده است.

بررسی تاثیر انجام ارزیابی‌های گسترده‌ی پاراکلنیک شامل سیتولوژی ، سیستوسکوپی و تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی بر افزایش موارد کشف کانسر یوروتلیال در بیماران مبتلا به AMH با سن کمتر از 50 سال

19 تیر 1397

بیماری‌هایی که زمینه ساز هماچوری میکروسکوپیک می‌باشند، دامنه وسیعی از علل خوشخیم تا علل جدی‌تر مانند کانسرهای مجاری ادراری را شامل می‌شوند. بر اساس گایدلاین های موجود برای تمام افراد بالای 35 سال با AMH، انجام سیستوسکوپی و CT urograghy توصیه می‌شود. شانس بسیار پایین وجود بدخیمی، و از طرفی خطر دریافت اشعه و همچنین واکنش به ماده حاجب و نفروپاتی ناشی از کنتراست، در کنار بار مالی ایجاد کننده برای نظام سلامت، ضرورت انجام بررسی‌های کامل را برای تمامی افراد زیر سوال برده است.

بررسی اطلاعات دموگرافیک و درمانی بیماران مبتلا به PV با remission کامل مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سال های 85 تا 95

19 تیر 1397

پمفیگوس ولگاریس یک بیماری اتوایمیون، داخل اپی تلیالی و تاولی است که بر پوست و غشاهای مخاطی اثر می کند. این بیماری با واسطه ی اتوآنتی بادی های درگردش علیه سطوح سلولی کراتینوسیتی ایجاد می شود. این بیماری بالقوه تهدیدکننده ی حیات است که میزان مرگ و میر تقریبی 5 تا 15 درصد دارد. پمفیگوس ولگاریس به طُرق مختلفی می تواند وارد فاز خاموشی شود که در آنها همه ی تظاهرات بیماری محو شده و همه ی درمان ها می توانند قطع شوند

بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن Dkk-1 با بروز نکروز آوسکولار استخوان در بیماران مبتلا به AVN به دنبال مصرف گلوکوکورتیکویید در بیمارستان امام خمینی در سال 96

9 تیر 1397

افزایش بیشتر سطح بیان ژن DKK-1 در بیماران مبتلا به لوپوس میتواند نشان دهنده دخالت این ژن در پاتوژنز بیماری لوپوس و توجیه کننده در گیری های ملتی سیستمیک در این بیماری باشد

بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تجویز دوز پایین کتامین موضعی و کتامین نازال بر دلیریوم و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در مرکز طبی در سال 1396 -1395

9 تیر 1397

تجویز دوز پایین کتامین چه به صورت موضعی و چه به صورت نازال در کاهش دلیریوم و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال موثر بوده و این اثربخشی در دو روش مشابه می باشد.

بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395

9 تیر 1397

: كيفيت زندگي كاري (QoWL) Quality of Working Life شکل جدیدی از رضایت شغلی است که به ميزاني كه اعضاي يك سازمان مي¬توانند نيازهاي شخصي خود را بوسيله تجربه كاري خود در سازمان برطرف كنند اطلاق می¬شود و احساسات فرد درباره تمامي جنبه¬هاي كاري خود از قبیل پاداش¬هاي مالي، مزاياي شغلي، امنيت شغلي، مقايسه شرايط شغلي خود با كاركنان ديگر سازمان¬ها، شرايط كاري، فرصت¬هاي پيشرفت شغلي، قدرت تصميم¬گيري، روابط با همكاران و سازمان را شامل می¬شود.

برآورد بروز سرطان پروستات در ایران در سطوح ملی و فروملی در طی سال های 1369 تا 1396

4 تیر 1397

بروز سرطان پروستات، چه از نظر تعداد کل و چه از نظر نرخ بروز استاندارد شده، در 26 سال گذشته در ایران روند افزایشی داشته است. این روند افزایشی، نیاز به اجرای یک برنامه جامع غربالگری برای سرطان پروستات در کشور را مطرح می کند.

بررسی شیوع واریاسیون¬های شریان های مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سالهای 93-94

3 تیر 1397

گستردگي دامنه تحقيقات در زمينه يافتن وارياسيون‌هاي حلقه ويليس توسط محققان مختلف نشانگر حياتي بودن اهميت اين وارياسيون‌ها از دو ديدگاه درمان‌هاي جراحي و بروز علائم غيرعادي در پاتولوژي‌هاي سيستم اعصاب مركزي است

بررسی همراهي كمكاري تحت باليني تيروييد و نفروپاتي ديابتي در بیماران سرپايي مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

3 تیر 1397

این مطالعه به منظور بررسی همراهي كمكاري تحت باليني تيروييد و نفروپاتي ديابتي همچنین بررسی شیوع نفروپاتی دیابتی و عوامل خطر بروز ان در بیماران دیابتی سرپايي مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 1396 انجام شده است.

مطالعه مرور نظام مند برررسی سطوح خونی و مایع مغزی نخاعی فاکتور رشد نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) Brain-derived neurotrophic factor در بیماران مبتلا به پارکینسون و تغییرات آن پس از تمرینات منظم ورزشی در این بیماران

3 تیر 1397

بیماری پارکینسون دومین بیماری نورودژنراتیو شایع در جهان است. شیوع این بیماری بین ۵۱–۱۷۷ در ده هزار نفر تخمین زده میشود. براساس آمار شیوع پارکینسون و تعداد سالهای از دست رفته و مرگ در اثر این بیماری ، به ویژه در کشور های پر درآمد، بین سالهای ۱۹۹۰-۲۰۱۵ افزایش داشته است

بررسی سرولوژیک بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی اتساعی در مرکز قلب تهران و بیمارستان امام خمینی

3 تیر 1397

بیماری سلیاک یک بیماری التهابی دستگاه گوارش در افراد دارای زمینه ژنتیکی می باشد که در بعضی کشورها شیوع آن به 1 درصد می رسد. علت ایجاد این بیماری حساسیت به گلوتن موجود در گندم و جو می باشد.

بررسی outcome بیماران با advanced BCC پری اربیت با گسترش به اربیت که در سال 90-94 در بیمارستان فارابی تحت جراحی globe sparing procedure قرار گرفته اند و عوامل موثر بر آن

3 تیر 1397

carcinoma شایع ترین بدخیمی پوستی پری اربیت است که 90 درصد از تومورهای پلک را تشکیل می دهد. تهاجم به چشم توسط BCC شایع نیست و بروز آن بین 1.6 تا 2.5 درصد می باشد

بررسی ارتباط میانگین حجم پلاکت در خون محیطی با میزان درگیری خارج مثانه ای تومورمثانه مهاجم به عضله

21 خرداد 1397

سرطان مثانه شایعترین بدخیمی مجاری ادراری و چهارمین سرطان شایع در مردان است [1] کارسینوم سلول ترانزیشنال (TCC ) 90% تمامی بدخیمی های مثانه را شامل می شود

بررسی ارتباط میانگین حجم پلاکت در خون محیطی با میزان افزایش مرحله یا درجه ی بیماری در بررسی پاتولوژیک نسبت به بررسی بالینی قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به کانسر پروستات که تحت رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفته اند.

12 خرداد 1397

کنسر پروستات شایع ترین بدخیمی در مردان می باشد که دومین علت مرگ مرتبط با سرطان بعد از سرطان ریه است(1). تشخیص کنسر پروستات عمدتا با توش رکتال (DRE), اندازه گیری PSA و بیوپسی ترانس رکتال یا ترانس پرینه آل تحت هدایت سونوگرافی (TRUS Biopsy) صورت می گیرد

بررسی اثر ترکیب پرومتازین، اندانسترون، دگزامتازون در مقایسه با هالوپریدول، اندانسترون، دگزامتازون برای پیشگیری تهوع استفراغ پس از جراحی لاپاراسکوپیک چاقی در بیمارستان سینا، سال 1395-1396.

12 خرداد 1397

چاقی یک مشکل مهم سیستم سلامت است.تخمین زده میشود که 1.7 میلیارد نفر در سراسر جهان گرفتار آن هستند و به سرعت در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش است. درمان های محافظه کارانه نظیر رژیم غذایی و ورزش ناکافی هستند. جراحی چاقی موثرترین درمان برای چاقی تهدید کننده حیات می باشد

بررسی آلودگی تلفن های همراه پرسنل داخل اتاق عمل بیمارستان شریعتی

8 خرداد 1397

اتاق های عمل بیمارستان ومراقبت های ویژه مکان هایی هستند که به استاندارد بالای بهداشتی نیاز دارند به علاوه ابزاری که در آنجا استفاده می شود و پرسنلی که در انجا کار می¬کنند نیز باید از سطح بهداشتی بالایی برخوردار باشند. تلفن موبایل به طور گسترده به عنوان یک وسیله ی الکترونیکی قابل حمل غیرپزشکی استفاده می شود و ارتباط بسیار نزدیکی با سطح بدن دارد. مطالعات انجام شده شامل انواع باکتری های موجود روی گوشی در بیمارستان های ایران بودند.

بررسي مقايسه اي تجویز تاپیکال لیدوکايین به تنهايي و لیدوکايین با آلفنتانیل در کودکان تحت برونكوسكوپي در مرکز طبي کودکان در سال 1396

8 خرداد 1397

جراحي و اندوسكوپي راه هوايي در اطفال همواره با چالش در اداره بيهوشي و تحريک شديد همراه بوده و براي جلوگيري از تحريكات بيش ازحد هموديناميک نيازمند بيهوشي عميق مي باشد . تركيب بيهوشي عمومي با بي حسي توپيكال بدون اينكه خواب آوري باقي مانده ايجاد نمايد مي تواند مفيد باشد .

بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و افسردگی در رانندگان حرفه ای در سال 1395

5 خرداد 1397

سندرم متابولیک یا سندرم X مجموعه ای از اختلالات متابولیک و غیرمتابولیک مانند: بالا بودن قند خون ناشتا، افزایش تری گلیسرید خون، پرفشاری خون، پایین بودنHDL کلسترول و چاقی شکمی می باشد. افرادی که سه اختلال یا بیشتر داشته باشند ، به عنوان فرد مبتلا به سندرم متابولیک تشخیص داده می شوند

بررسی اثر مقایسه ای کرم هیدروکورتیزون و کرم کلوبتازول با قدرت و غلطت های مختلف بر روی میزان سفید کنندگی خصوصیات بیومتریک پوست

5 خرداد 1397

که رقیق ترین فرم کلوبتازول نسبت به کرم هیدروکورتیزون 1درصد قدرت سفید کنندگی ضعیف تری داشته است، و همچنین روی شاخص اریتم عملکرد مشابه کرم هیدروکورتیزون 1درصد داشته است.

بررسی ارتباط وجود پروستاتیت مزمن در نمونه بیوپسی سوزنی بیماران مبتلا به کانسر پروستات با احتمال upgrading/upstaging در نمونه رادیکال پروستاتکتومی

5 خرداد 1397

سرطان پروستات به عنوان شایع‌ترین سرطان درآقایان و دومین علت مرگ‌ومیر بالغین مرد به حساب می‌آید. علی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر بر تعداد این بیماران افزوده شده است، بسیاری نیاز به اقدام جدی درمانی ندارند. Active Surveillance به عنوان یکی از روش‌های مدیریت بیماران مبتلا به کنسر پروستات با ریسک پایین در سال‌های اخیر مطرح بوده است.

بررسی با و بدون بریس در بازتوانی بیماران تعویض مفصل زانوی بیمارستان های خاتم الانبیا و امام خمینی(ره) در سال 1396

1 خرداد 1397

بازتوانی به فرمهای گوناگون به دنبال جراحی آرتروپلاستی به بهبود پیامدهای ناشی از جراحی از قبیل تخفیف درد، بهبود قوس حرکتی زانو و همچنین بهبود فلکسیون و اکستانسیون زانو منجر می شود که عاقبت نهایی آن بهبود عملکرد فیزیکی در فعالیتهای روزانه و بازگشت سریعتر به کار و فعالیتهای اجتماعی منتهی می شود.

تعداد آیتم ها در هر صفحه