دانشكده پزشكي به عنوان قديمي‌ترين دانشكده دانشگاه علوم پزشکی تهران از ديرباز سهم غيرقابل انكاري در پژوهش ايران داشته است. اگر به اولين شماره مجله Acta Medica Iranica در سال 1956 نگاهي بياندازيم سطح بالاي علمي اين دانشكده مشخص مي‌گردد. ما باور داريم با توجه به سطح علمي دانشجويان ورودي اين دانشكده و توان پژوهشي اساتيد اين دانشكده، مي‌بايست سطح پژوهشي دانشكده پزشكي در حد مرزهاي دانش قرار گيرد. خوشبختانه عملكرد دانشكده پزشكي در كسب افتخارات ملي و بين‌المللي مؤيد اين امر مي‌باشد. اعتقاد ما در انجام پژوهش‌هايي است كه ضمن ايجاد محيط پژوهشي در گروه‌هاي آموزشي، موجب اعتلاي سلامت نيز گردد و در اين امر رعايت اصول اخلاق پژوهش از هر نكته‌اي براي ما مهمتر مي‌باشد. اين دانشكده با انجام حدود 1000 پايان‌نامه در سال در مقاطع پزشكي عمومي، دستيار تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ و بيش از 500 طرح تحقيقاتي در سال سهم قابل توجهي از توليدات علمي كشور را به عهده دارد و تعداد 6 نفر از دانشمندان برجسته 1% ISI از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سطح و توان پژوهش اين دانشكده را نشان مي‌دهد.با توجه به رسالت آموزش پژوهش از طريق پايان‌نامه‌هاي دانشجويان، تاكيد بر سطح پژوهشي پايان‌نامه‌هاي اين دانشكده بخصوص در سطح دستياري تخصصي و فوق تخصصي حائز اهميت براي حوزه پژوهشي مي‌باشد.
 
19 تیر 1397
بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به IgA bullous dermatosis خطی مراجعه کننده به بیمارستان رازی:‌ مراجعه کننده در سال های 85 تا 95

بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به IgA bullous dermatosis خطی مراجعه کننده به بیمارستان رازی:‌ مراجعه کننده در سال های 85 تا 95

Linear IgA Bullous Dermatosis که به آن بیماری linear IgA نیز گفته می شود، یک بیماری نادر تاولی خودایمنی است که ویژگی آن وجود رسوب خطی IgA در dermoepidermal junction است. این بیماری در کودکان و بزرگسالان رخ می دهد و ویژگی بالینی آن شبیه درماتیت هرپتی فرم است. بروز این بیماری در کشورهای مختلف متفاوت است و کمتر از نیم تا 2.3 بیمار در هر میلیون در سال گزارش شده است.

19 تیر 1397
 بررسی تاثیر انجام ارزیابی‌های گسترده‌ی پاراکلنیک شامل سیتولوژی ، سیستوسکوپی و تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی بر افزایش موارد کشف کانسر یوروتلیال در بیماران مبتلا به AMH با سن کمتر از 50 سال

بررسی تاثیر انجام ارزیابی‌های گسترده‌ی پاراکلنیک شامل سیتولوژی ، سیستوسکوپی و تصویربرداری مجاری ادراری فوقانی بر افزایش موارد کشف کانسر یوروتلیال در بیماران مبتلا به AMH با سن کمتر از 50 سال

بیماری‌هایی که زمینه ساز هماچوری میکروسکوپیک می‌باشند، دامنه وسیعی از علل خوشخیم تا علل جدی‌تر مانند کانسرهای مجاری ادراری را شامل می‌شوند. بر اساس گایدلاین های موجود برای تمام افراد بالای 35 سال با AMH، انجام سیستوسکوپی و CT urograghy توصیه می‌شود. شانس بسیار پایین وجود بدخیمی، و از طرفی خطر دریافت اشعه و همچنین واکنش به ماده حاجب و نفروپاتی ناشی از کنتراست، در کنار بار مالی ایجاد کننده برای نظام سلامت، ضرورت انجام بررسی‌های کامل را برای تمامی افراد زیر سوال برده است.

19 تیر 1397
بررسی اطلاعات دموگرافیک و درمانی بیماران مبتلا به  PV  با remission کامل مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سال های 85 تا 95

بررسی اطلاعات دموگرافیک و درمانی بیماران مبتلا به PV با remission کامل مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سال های 85 تا 95

پمفیگوس ولگاریس یک بیماری اتوایمیون، داخل اپی تلیالی و تاولی است که بر پوست و غشاهای مخاطی اثر می کند. این بیماری با واسطه ی اتوآنتی بادی های درگردش علیه سطوح سلولی کراتینوسیتی ایجاد می شود. این بیماری بالقوه تهدیدکننده ی حیات است که میزان مرگ و میر تقریبی 5 تا 15 درصد دارد. پمفیگوس ولگاریس به طُرق مختلفی می تواند وارد فاز خاموشی شود که در آنها همه ی تظاهرات بیماری محو شده و همه ی درمان ها می توانند قطع شوند

9 تیر 1397
بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن Dkk-1 با بروز نکروز آوسکولار استخوان در بیماران مبتلا به AVN به دنبال مصرف گلوکوکورتیکویید در بیمارستان امام خمینی در سال 96

بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن Dkk-1 با بروز نکروز آوسکولار استخوان در بیماران مبتلا به AVN به دنبال مصرف گلوکوکورتیکویید در بیمارستان امام خمینی در سال 96

افزایش بیشتر سطح بیان ژن DKK-1 در بیماران مبتلا به لوپوس میتواند نشان دهنده دخالت این ژن در پاتوژنز بیماری لوپوس و توجیه کننده در گیری های ملتی سیستمیک در این بیماری باشد

9 تیر 1397
بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تجویز دوز پایین کتامین موضعی و کتامین نازال بر دلیریوم و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در مرکز طبی در سال 1396 -1395

بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تجویز دوز پایین کتامین موضعی و کتامین نازال بر دلیریوم و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال در مرکز طبی در سال 1396 -1395

تجویز دوز پایین کتامین چه به صورت موضعی و چه به صورت نازال در کاهش دلیریوم و درد پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال موثر بوده و این اثربخشی در دو روش مشابه می باشد.

9 تیر 1397
 بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395

بررسی کیفیت زندگی شغلی وعوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395

: كيفيت زندگي كاري (QoWL) Quality of Working Life شکل جدیدی از رضایت شغلی است که به ميزاني كه اعضاي يك سازمان مي¬توانند نيازهاي شخصي خود را بوسيله تجربه كاري خود در سازمان برطرف كنند اطلاق می¬شود و احساسات فرد درباره تمامي جنبه¬هاي كاري خود از قبیل پاداش¬هاي مالي، مزاياي شغلي، امنيت شغلي، مقايسه شرايط شغلي خود با كاركنان ديگر سازمان¬ها، شرايط كاري، فرصت¬هاي پيشرفت شغلي، قدرت تصميم¬گيري، روابط با همكاران و سازمان را شامل می¬شود.

4 تیر 1397
برآورد بروز سرطان پروستات در ایران در سطوح ملی و فروملی در طی سال های 1369 تا 1396

برآورد بروز سرطان پروستات در ایران در سطوح ملی و فروملی در طی سال های 1369 تا 1396

بروز سرطان پروستات، چه از نظر تعداد کل و چه از نظر نرخ بروز استاندارد شده، در 26 سال گذشته در ایران روند افزایشی داشته است. این روند افزایشی، نیاز به اجرای یک برنامه جامع غربالگری برای سرطان پروستات در کشور را مطرح می کند.

3 تیر 1397
بررسی شیوع واریاسیون¬های شریان های مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سالهای 93-94

بررسی شیوع واریاسیون¬های شریان های مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سالهای 93-94

گستردگي دامنه تحقيقات در زمينه يافتن وارياسيون‌هاي حلقه ويليس توسط محققان مختلف نشانگر حياتي بودن اهميت اين وارياسيون‌ها از دو ديدگاه درمان‌هاي جراحي و بروز علائم غيرعادي در پاتولوژي‌هاي سيستم اعصاب مركزي است

3 تیر 1397
بررسی همراهي كمكاري تحت باليني تيروييد و نفروپاتي ديابتي در بیماران سرپايي مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بررسی همراهي كمكاري تحت باليني تيروييد و نفروپاتي ديابتي در بیماران سرپايي مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

این مطالعه به منظور بررسی همراهي كمكاري تحت باليني تيروييد و نفروپاتي ديابتي همچنین بررسی شیوع نفروپاتی دیابتی و عوامل خطر بروز ان در بیماران دیابتی سرپايي مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 1396 انجام شده است.

3 تیر 1397
مطالعه مرور نظام مند برررسی سطوح خونی و مایع مغزی نخاعی فاکتور رشد نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) Brain-derived neurotrophic factor در بیماران مبتلا به پارکینسون و تغییرات آن پس از تمرینات منظم ورزشی در این بیماران

مطالعه مرور نظام مند برررسی سطوح خونی و مایع مغزی نخاعی فاکتور رشد نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) Brain-derived neurotrophic factor در بیماران مبتلا به پارکینسون و تغییرات آن پس از تمرینات منظم ورزشی در این بیماران

بیماری پارکینسون دومین بیماری نورودژنراتیو شایع در جهان است. شیوع این بیماری بین ۵۱–۱۷۷ در ده هزار نفر تخمین زده میشود. براساس آمار شیوع پارکینسون و تعداد سالهای از دست رفته و مرگ در اثر این بیماری ، به ویژه در کشور های پر درآمد، بین سالهای ۱۹۹۰-۲۰۱۵ افزایش داشته است

22 اسفند 1396
دفاع از بايان نامه