نشست سالیانه اعضای هیئت علمی گروه کودکان

نشست سالیانه اعضای هیئت علمی گروه کودکان

29 1 1398

حذف
تک ستونه
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه گردهمایی، هم اندیشی و بازاندیشی سالیانه اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان با حضور سرکارخانم دکتر ستارزاده و جناب آقای دکتر ساعدی و اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان در سالن امید بیمارستان مرکز طبی کودکان در مورخ 98/1/28 برگزار گردید.