تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386

9 آبان 1386

تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386

Case presentation نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 آبان 1386

Case presentation نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

انتقال HIV به کارمندان مراقبت های بهداشتی (HCW ) مترجم :دكتر قمر تاج خطائي فوق تخصص عفوني كودكان

4 آبان 1386

انتقال HIV به کارمندان مراقبت های بهداشتی (HCW ) مترجم :دكتر قمر تاج خطائي فوق تخصص عفوني كودكان

امتحان باليني دانشجويان ترم تابستان

4 آبان 1386

امتحان باليني دانشجويان ترم تابستان

نوزدهمين همايش بين المللي كودكان

26 مهر 1386

نوزدهمين همايش بين المللي كودكان

ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان آبان ماه 1386

25 مهر 1386

ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان آبان ماه 1386

کسب امتياز علمی- پژوهشی برای مجله بيماريهای کودکان ايران

22 آبان 1383

کسب امتياز علمی- پژوهشی برای مجله بيماريهای کودکان ايران

تعداد آیتم ها در هر صفحه