اطلاعیه در خصوص تعویق زمان برگزاری ارزیابی آسکی شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی پیشرفته احیا کودکان (PALS) در مرکز طبی کودکان

15 اسفند 1388

اطلاعیه در خصوص تعویق زمان برگزاری ارزیابی آسکی شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی پیشرفته احیا کودکان (PALS) در مرکز طبی کودکان

بازديد دكتر نيري رياست دانشكده از غرفه مركز طبي كودكان

12 اسفند 1388

بازديد دكتر نيري رياست دانشكده از غرفه مركز طبي كودكان

بازديد حجت الاسلام والمسلمين عيسي زاده، نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه، دكتر كشاورز، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر بهادري رئيس دفتر دانش آموختگان دانشگاه ، از غرفه مركز طبي كودكان

12 اسفند 1388

بازديد حجت الاسلام والمسلمين عيسي زاده، نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه، دكتر كشاورز، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر بهادري رئيس دفتر دانش آموختگان دانشگاه ، از غرفه مركز طبي كودكان

بازديد دكتر لاريجاني رياست دانشگاه در سومين روز سالگرد هفتاد و پنجمين تاسيس دانشگاه از غرفه مركز طبي كودكان

12 اسفند 1388

بازديد دكتر لاريجاني رياست دانشگاه در سومين روز سالگرد هفتاد و پنجمين تاسيس دانشگاه از غرفه مركز طبي كودكان

برگزاري كنفرانس دانشجويان علوم آزمايشگاهي در مركز طبي كودكان

4 آذر 1388

برگزاري كنفرانس دانشجويان علوم آزمايشگاهي در مركز طبي كودكان

بازديد دكتر پيتر پوهينو فوق تخصص ريه اطفال كشور چك از بيمارستان مركز طبي كودكان

4 آذر 1388

بازديد دكتر پيتر پوهينو فوق تخصص ريه اطفال كشور چك از بيمارستان مركز طبي كودكان

برگزاري دفاع از پايان نامه دكتراحمد رباني با عنوان بررسي سطح ويتامينD در سطح مدارس تهران بين سنين 18-7 سال از سال 86-85

20 خرداد 1388

برگزاري دفاع از پايان نامه دكتراحمد رباني با عنوان بررسي سطح ويتامينD در سطح مدارس تهران بين سنين 18-7 سال از سال 86-85

برگزاري انجمن عفوني در مركز طبي كودكان

30 فروردین 1388

برگزاري انجمن عفوني در مركز طبي كودكان

برگزاري كلاس باليني كار آموزان در مركز طبي كودكان

30 فروردین 1388

برگزاري كلاس باليني كار آموزان در مركز طبي كودكان

برگزاري كلاس معاينه باليني قلب جهت كارآموزان در مركز طبي كودكان

29 فروردین 1388

برگزاري كلاس معاينه باليني قلب جهت كارآموزان در مركز طبي كودكان

برگزاري كنفرانس دانشجوئي آزمايشگاه در مركز طبي كودكان

29 فروردین 1388

برگزاري كنفرانس دانشجوئي آزمايشگاه در مركز طبي كودكان

برگزاري جلسه معرفي بيمار جالب در مركز طبي كودكان با مديريت دكتر علي رباني

19 فروردین 1388

برگزاري جلسه معرفي بيمار جالب در مركز طبي كودكان با مديريت دكتر علي رباني

برگزاري جلسه توجيهي جهت كارورزان جديدالورود در مركز طبي كودكان

19 فروردین 1388

برگزاري جلسه توجيهي جهت كارورزان جديدالورود در مركز طبي كودكان

حضور خانم دكتر مرتضوي همسر گرامي زنده ياد استاد فرهيخته دكترسيد احمد سيادتي در مركز طبي كودكان

19 فروردین 1388

حضور خانم دكتر مرتضوي همسر گرامي زنده ياد استاد فرهيخته دكترسيد احمد سيادتي در مركز طبي كودكان

برگزاري كلاس باليني كارآموزان پزشكي توسط دكتر ستوده در مركز طبي كودكان

19 فروردین 1388

برگزاري كلاس باليني كارآموزان پزشكي توسط دكتر ستوده در مركز طبي كودكان

برگزاري كلاس آموزشي آزمايشگاه در مركز طبي كودكان

11 اسفند 1387

برگزاري كلاس آموزشي آزمايشگاه در مركز طبي كودكان

ارتقاء رتبه علمي 8تن از اعضاء هيئت علمي گروه كودكان

11 اسفند 1387

ارتقاء رتبه علمي 8تن از اعضاء هيئت علمي گروه كودكان

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي بيماريهاي كودكان

11 اسفند 1387

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي بيماريهاي كودكان

برگزاري دوره بين المللي ايمنولوژي باليني در مركز طبي كودكان

11 اسفند 1387

برگزاري دوره بين المللي ايمنولوژي باليني در مركز طبي كودكان

دانشگاه علوم پزشكي تهران توليد كننده بيش از يك چهارم علم طب كودكان در ميان دانشگاه­هاي علوم پزشكي ايران

11 اسفند 1387

دانشگاه علوم پزشكي تهران توليد كننده بيش از يك چهارم علم طب كودكان در ميان دانشگاه­هاي علوم پزشكي ايران

برگزاري جلسه استاندارد سازي در آزمايشگاه مركز طبي كودكان

21 بهمن 1387

برگزاري جلسه استاندارد سازي در آزمايشگاه مركز طبي كودكان

- سفوتاکسیم Cefotaxime Primafen , Claforan

2 بهمن 1387

- سفوتاکسیم Cefotaxime Primafen , Claforan

سفپیم Cefepime Maxipime , Maxcef , Axepime

2 بهمن 1387

سفپیم Cefepime Maxipime , Maxcef , Axepime

سفازولین Cephazoline ( Cefazolin ) Zolicef , Ancef ,Kefzol

2 بهمن 1387

سفازولین Cephazoline ( Cefazolin ) Zolicef , Ancef ,Kefzol

کلسیم گلوکونات Calcium (As Gluconate ) Kalcinate

2 بهمن 1387

کلسیم گلوکونات Calcium (As Gluconate ) Kalcinate

بلئومایسین Bleomycin Sulphate Bleo , Blenoxane

2 بهمن 1387

بلئومایسین Bleomycin Sulphate Bleo , Blenoxane

برگزاری معرفي بيمار جالب با مديريت دكتر ربانی در مركز طبي كودكان

23 دی 1387

برگزاری معرفي بيمار جالب با مديريت دكتر ربانی در مركز طبي كودكان

برگزاری کلاس آموزشی استاندارد سازی در آزمایشگاه

23 دی 1387

برگزاری کلاس آموزشی استاندارد سازی در آزمایشگاه

ارزیابی شرکت کنندگان در کارگاه های احیا نوزادان در مرکز طبی کودکان با روش آسکی

23 دی 1387

ارزیابی شرکت کنندگان در کارگاه های احیا نوزادان در مرکز طبی کودکان با روش آسکی

برای کودکان غزه

23 دی 1387

برای کودکان غزه

برگزاري اولين سمينار مراقبت هاي پزشكي در تالاسمي

22 دی 1387

برگزاري اولين سمينار مراقبت هاي پزشكي در تالاسمي

سال نو میلادی مبارک

11 دی 1387

سال نو میلادی مبارک

آمفوتریسین بی Amphotericin – B

11 دی 1387

آمفوتریسین بی Amphotericin – B

امتحان پايان دوره كارورزان در مركز طبي كودكان

11 دی 1387

امتحان پايان دوره كارورزان در مركز طبي كودكان

معرفي بيمار جالب با مديريت دكتر مدنی در مركز طبي كودكان

11 دی 1387

معرفي بيمار جالب با مديريت دكتر مدنی در مركز طبي كودكان

برنامه های آموزشی ویژه دستیاران مرکز طبی کودکان دی ماه1387

4 دی 1387

برنامه های آموزشی ویژه دستیاران مرکز طبی کودکان دی ماه1387

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه کودکان و پزشکان شرکت کننده در کارگاه های احیا نوزاد بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دی 1387

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه کودکان و پزشکان شرکت کننده در کارگاه های احیا نوزاد بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاري معرفي بيمار جالب با مديريت دكترعلي رباني در مركز طبي كودكان

2 دی 1387

برگزاري معرفي بيمار جالب با مديريت دكترعلي رباني در مركز طبي كودكان

برگزاري كارگاه يكروزه آموزشي يوروديناميك ويژه دستياران سال چهارم و پنجم ارولوژي كشور در مركز طبي كودكان

23 آذر 1387

برگزاري كارگاه يكروزه آموزشي يوروديناميك ويژه دستياران سال چهارم و پنجم ارولوژي كشور در مركز طبي كودكان

برگزاري كلاس آموزشي آناتومی و بیماریهای قلب توسط دكتر كچاريان جهت پرستاران مراقبت ويژه مركز طبي كودكان

22 آذر 1387

برگزاري كلاس آموزشي آناتومی و بیماریهای قلب توسط دكتر كچاريان جهت پرستاران مراقبت ويژه مركز طبي كودكان

برگزاري جلسه انجمن علمي اعصاب اطفال ايران در مركز طبي كودكان

22 آذر 1387

برگزاري جلسه انجمن علمي اعصاب اطفال ايران در مركز طبي كودكان

برگزاري صد و سي ششمين گردهمائي انجمن متخصصين غدد درون ريز در مركز طبي كودكان

18 آذر 1387

برگزاري صد و سي ششمين گردهمائي انجمن متخصصين غدد درون ريز در مركز طبي كودكان

برگزاري كارگاه آموزشي شير مادر در مركز طبي كودكان

17 آذر 1387

برگزاري كارگاه آموزشي شير مادر در مركز طبي كودكان

برگزاري كارگاه آموزشي احياء نوزاد

17 آذر 1387

برگزاري كارگاه آموزشي احياء نوزاد

تاثير اتاق بازي در بيماران در مركزطبي كودكان

3 آذر 1387

تاثير اتاق بازي در بيماران در مركزطبي كودكان

برگزاري امتحان داخلي ماهانه دستياران

3 آذر 1387

برگزاري امتحان داخلي ماهانه دستياران

برگزاري مسابقه نقاشي جهت بيماران در بيمارستان مركز طبي كودكان

3 آذر 1387

برگزاري مسابقه نقاشي جهت بيماران در بيمارستان مركز طبي كودكان

برنامه های آموزشی ویژه دستیاران مرکز طبی کودکان

3 آذر 1387

برنامه های آموزشی ویژه دستیاران مرکز طبی کودکان

برگزاری کارگاه آموزشی تجویز سورفکتانت در نوزادان در مرکز طبی کودکان

3 آذر 1387

برگزاری کارگاه آموزشی تجویز سورفکتانت در نوزادان در مرکز طبی کودکان

برگزاري جلسه آموزشي جايگاه پروبايوتيكها در پزشكي امروز در مركز طبي كودكان

27 آبان 1387

برگزاري جلسه آموزشي جايگاه پروبايوتيكها در پزشكي امروز در مركز طبي كودكان

تعداد آیتم ها در هر صفحه