شورای عمومی گروه کودکان مورخ 20/12/94

شورای عمومی گروه کودکان مورخ 20/12/94

24 12 1394

شورای عمومی گروه کودکان در مورخ 94.12.20 در مرکز طبی کودکان با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی، مدیر گروه کودکان و جمع کثیری از هیئت علمی گروه کودکان از ساعت 10/30 صبح لغایت 13/30 با صرف ناهار به اتمام رسید.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0