برگزاری مراسم بازنشستگی 3 نفر از اعضا هیئت علمی مرکز طبی کودکان

برگزاری مراسم بازنشستگی 3 نفر از اعضا هیئت علمی مرکز طبی کودکان

16 9 1394

برگزاری مراسم بازنشستگی 3 نفر از اعضا هیئت علمی مرکز طبی کودکان مراسم بازنشستگی 3 نفر از اعضا هیئت علمی  دکتر کچاریان، دکتر غنی پور و دکتر مرادی نژاد با حضور اساتید و ریاست و مسئولین دفتر پرستاری و دستیاران 9 آذر در سالن کنفرانس  مرکز طبی کودکان در مورخ 94/9/9 برگزار شد. در این مراسم دکتر بدو ریاست بیمارستان، دکتر زینالو مدیر گروه، دکتر اشرفی معاون آموزشی ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان هدایا و لوح تقدیر به رسم یادبود تقدیم کردند و کلیپی از فعالیت آنان به نمایش گذاشته شد و در ادامه اساتید بازنشسته  خاطرات خود از مرکز طبی کودکان بیان کردند و مراسم با عکس یادگاری و تقدیم هدایا به پایان رسید.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0