برگزاری برنامه آموزشی همه جانبه برای دستیاران جدیدالورود 93 گروه کودکان

برگزاری برنامه آموزشی همه جانبه برای دستیاران جدیدالورود 93 گروه کودکان

25 6 1393

با هماهنگی های صورت گرفته در کمیته های گروه آموزشی بیماری های کودکان، برنامه آموزشی همه جانبه ای برای دستیاران جدیدالورود رشته کودکان طراحی شده است. برنامه با ارائه قوانین دستیاری و کاریکولوم این رشته و معرفی مراکز مختلف آموزشی، مورخ پانزدهم شهریورماه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)- بیمارستان ولیعصر(عج)- طبقه دوم سالن اورژانس شروع و در پی آن تقسیم دستیاران بین بیمارستان های آموزشی گروه کودکان صورت گرفت. در این برنامه مقوله های اخلاق و تعهد حرفه ای و مسائل رایج قانونی در طب کودکان، اصول کلی طب کودکان و مستندسازی، اصول مراقبتی در طب کودکان و برخورد با کودکان و شیرخواران بیمار، پاراکلینیک در طب کودکان و معیارهای طبیعی و اصول آموزش بالینی در طب کودکان دستیاران کودکان به عنوان مدرسین (معلمین) ارائه شده و به علاوه کارگاه های آموزشی احیاء کودکان و نوزادان برای دستیاران قبل از ورود به بالین برگزار می شود. عناوین مختلف این برنامه توسط اعضا هیئت علمی شاغل در مراکز مختلف آموزشی ارائه می شود. این برنامه به مدت دو هفته در مرکز طبی کودکان از تاریخ 16/6/93 لغایت تاریخ 27 شهریورماه 93 تداوم داشته  و حضور کلیه دستیاران در این برنامه برای ورود به مراکز آموزش بالینی ضرورت دارد.   دفتر گروه کودکان


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0