برنامه كلاس رزيدنتها مردادماه89 در مركز طبي كودكان

برنامه كلاس رزيدنتها مردادماه89 در مركز طبي كودكان

17 5 1389

مدر س موضوع تاريخدكترمدني نارسايي حاد كليه يكشنبه3/5 /89دكتر رحيمي نژاد آموزش لامCBC يكشنبه 10/5/89دكترمحمدپور ونتيلاتور چهارشنبه13/5/89دكتر اشرفي درمان اپيلپسي يكشنبه17/5/89دكترمنجم زاده بررسي نمونه هاي ادراروپاتولوژي چهارشنبه20/5/89دكتر جنتي راديولوژي پنجشنبه21/5/89دكتر اشجعي آموزش پروستيجرهاي جراحي شنبه23/5/89دكتر نجات كتراانديكاسيون هاي LP يكشنبه24/5/89


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0