امتحان بورد آسکی چهار رشته فوق تخصصی کودکان(قلب، ایمونولوژی، غدد و گوارش) در مرکز طبی کودکان مورخ 16 و 17 اسفند ماه 1394

امتحان بورد آسکی چهار رشته فوق تخصصی کودکان(قلب، ایمونولوژی، غدد و گوارش) در مرکز طبی کودکان مورخ 16 و 17 اسفند ماه 1394

24 12 1394

امتحان بورد آسکی چهار رشته فوق تخصصی  کودکان(قلب، ایمونولوژی، غدد و گوارش) در مرکز طبی کودکان مورخ 16 و 17 اسفند ماه 1394 در سالن های مرکز طبی کودکان با حضور مدیر گروه کودکان و رئیس بیمارستان و نمایندگان وزارتخانه برگزار گردید. امتحان آسکی فوق تخصصی قلب کودکان در سالن اسکیل لب، امتحان آسکی فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی بالینی در سالن امید، و امتحان غدد اطفال در سالن دکتر قریب مرکز طبی کودکان و امتحان آسکی فوق تخصصی گوارش اطفال در سالن مرکز آموزش مهارت های بالینی در مرکز طبی کودکان برگزار گردید.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0