معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
13 مهر 1395
برنامه کارگاه آموزشی scientific writing جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395
13 مهر 1395
کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)
13 مهر 1395
برنامه آموزشی کوتاه مدت ابتدای دوره دستیاران جدیدالورود
31 تیر 1395
جلسه ارزیابی برنامه exchange دستیاران سال اول در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال تحصیلی 95-94
31 تیر 1395
برگزاری امتحان ماهانه دستیاران گروه کودکان
30 تیر 1395
ارتقاء علمی سرکارخانم دکتر زیبا مسیبی
30 تیر 1395
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر فرزاد کمپانی
26 تیر 1395
برگزاري بيست و هشتمين همايش بيماريهاي كودكان
22 تیر 1395
راه اندازی رشته فوق تخصص خون و سرطان کودکان
6 تیر 1395
ارتقاء علمی سرکارخانم دکتر فاطمه السادات نیری
آرشیو اخبار و مقالات