گروه آموزشی بیماری های کودکان

گروه آموزشی کودکان با دارا بودن 114 عضو هیئت علمی استادیار، دانشیار، استاد و 66 نفر کادر درمان که در سه مرکز اصلی و 4 مرکز اقماری آموزشی مشتمل بر نوزادان و NICU و بخش کودکان ضیائیان از جمله بزرگترین گروه های آموزشی دانشگاه است.

گروه آموزشی کودکان در حوزه undergraduate برنامه دانشجویان بالینی ...
29 مرداد 1401
برگذاری وبینار آبله میمونی ویژه پرستاران
16 مرداد 1401
انتشار دستورالعمل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
8 مرداد 1401
شروع به کار دستیار جدید فوق تخصصی بین الملل رشته نوزادان د
7 مرداد 1401
تدوین سه دستور العمل بالینی

تدوین سه دستور العمل بالینی

در اولین فعالیت کمیته تدوین دستورالعملهای بالینی گروه کودکان سه دستورالعمل بالینی تدوین و منتشر گردید.

6 مرداد 1401
تشکیل کمیته تدوین دستورالعمل های بالینی
29 فروردین 1398
نشست سالیانه اعضای هیئت علمی گروه کودکان

نشست سالیانه اعضای هیئت علمی گروه کودکان

جلسه گردهمایی، هم اندیشی و بازاندیشی سالیانه اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان با حضور سرکارخانم دکتر ستارزاده و جناب آقای دکتر ساعدی و اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان در سالن امید بیمارستان مرکز طبی کودکان در مورخ 98/1/28 برگزار گردید.

13 مهر 1395
کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)
13 مهر 1395
برنامه آموزشی کوتاه مدت ابتدای دوره دستیاران جدیدالورود
31 تیر 1395
جلسه ارزیابی برنامه exchange دستیاران سال اول در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال تحصیلی 95-94
31 تیر 1395
برگزاری امتحان ماهانه دستیاران گروه کودکان
آرشیو اخبار و مقالات
12 مرداد 1401
گراند راند اورژانس
10 مرداد 1401
گراند راند مجازی ایمونولوژی
گراند راند مجازی ایمونولوژی

چهل و ششمین گراند راند مجازی ایمونولوژی با موضوع معرفی دختر ۱۴ ساله با لنفادنوپاتی مزمن و هایپوگاماگلوبینمی و نوتروپنی

9 مرداد 1401
گراند راند مجازی گوارش
آرشیو رویدادها