گروه آموزشی بیماری های کودکان

گروه آموزشی کودکان با دارا بودن 114 عضو هیئت علمی استادیار، دانشیار، استاد و 66 نفر کادر درمان که در سه مرکز اصلی و 4 مرکز اقماری آموزشی مشتمل بر نوزادان و NICU و بخش کودکان ضیائیان از جمله بزرگترین گروه های آموزشی دانشگاه است.

گروه آموزشی کودکان در حوزه undergraduate برنامه دانشجویان بالینی ...
29 فروردین 1398
نشست سالیانه اعضای هیئت علمی گروه کودکان

نشست سالیانه اعضای هیئت علمی گروه کودکان

جلسه گردهمایی، هم اندیشی و بازاندیشی سالیانه اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان با حضور سرکارخانم دکتر ستارزاده و جناب آقای دکتر ساعدی و اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان در سالن امید بیمارستان مرکز طبی کودکان در مورخ 98/1/28 برگزار گردید.

22 فروردین 1398
 برگزاری آزمون آسکی دستیاران سال چهارم گروه کودکان در مرکز طبی کودکان
17 بهمن 1397
ابلاغ آقای دکتر محمودرضا اشرفی به عنوان معاون پژوهشی گروه
13 مهر 1395
برنامه کارگاه آموزشی scientific writing جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395
13 مهر 1395
کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)
13 مهر 1395
برنامه آموزشی کوتاه مدت ابتدای دوره دستیاران جدیدالورود
31 تیر 1395
جلسه ارزیابی برنامه exchange دستیاران سال اول در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال تحصیلی 95-94
31 تیر 1395
برگزاری امتحان ماهانه دستیاران گروه کودکان
30 تیر 1395
ارتقاء علمی سرکارخانم دکتر زیبا مسیبی
30 تیر 1395
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر فرزاد کمپانی
آرشیو اخبار و مقالات