بخش پایان نامه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
این بخش شامل 36700 عنوان پایان نامه می باشد که از این تعداد23000 عنوان پایان نامه ای دوره پزشکی عمومی، 11600 عنوان پایان نامه دوره تخصصی و فوق تخصصی و 1720 عنوان پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی و دانشکده فن آوری های نوین و 115 عنوان پایان نامه های پردیس دانشگاه می باشد. در این بخش ارائه سرويس مطالعه و زيراكس و ذخيره اطلاعات در بخش پايان نامه و آموزش جستجوي پايان نامه ها در نرم افزاركتابخانه صورت می پذیرد.

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان