منشور حقوقی مراجعه کنندگان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ما اعضای کتابخانه به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه تلاش می کنیم اصول زیر را سرلوحه خود قرار دهیم:

- هنگام ورود به کتابخانه از مقررات کتابخانه ، ساعات کار ، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات، اخبار، اطلاعیه ها اطلاع حاصل می کنیم.
 
-برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی می خواهیم.
 
-در هنگام امانت گرفتن کتاب و سایر منابع در راستای حفظ و نگهداری و بازگشت به موقع آن به کتابخانه جهت استفاده سایر اعضاء نهایت تلاش خود را به کار می گیریم.
 
- در حفظ نظم و آراستگی محل مطالعه و مراقبت از تجهیزات کتابخانه خواهیم می کوشیم.
 
-در حفظ سکوت محیط مطالعه تلاش میکنیم و از خوردن و آشامیدن، استفاده از تلفن همراه و صحبت با صدای بلند و ایجاد مزاحمت برای دیگران اجتناب می ورزیم.
 
-کتابخانه متعلق به همه ما است. لذا با رعایت قوانین و آیین نامه ها و ارائه انتقادات و پیشنهادات در جهت استفاده بهینه از آن اهتمام می ورزیمدریافت فایل pdf

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان