حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
عضويت صرفا براي اساتيد، دانشجويان، كارمندان و اعضاي هيات علمي  دانشكده های پزشکی، پیراپزشکی وفناوری های نوین امكان پذير است.
  • دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی وفناوری های نوین جهت صدور کارت عضويت بايد به کتابخانه مراجعه نموده و فرم عضویت اخذ شده را پس از تكميل به همراه دو قطعه عكس رنگی به كتابخانه تحويل دهند.
  • دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات عالی می توانند با ارائه كارت دانشجويي و همچنین پزشكان با ارايه كارت نظام پزشكي از منابع و امکانات در محل کتابخانه استفاده نمایند.
  • اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشکده نیز می توانند با همراه داشتن کارت نظام پزشکی و کارت پرسنلی به همراه دو قطعه عکس رنگی از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

ساعت عضویت: 7:30 الی 13

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان