رسالت و اهداف کتابخانه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و محققان
  • گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی مورد نیاز مراجعین
  • ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظور ارتقا سطح علمی آنان
  • راهنمایی و آموزش به مراجعین در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
  • فراهم نمودن زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای دانشجویان و اعضا هیات علمی
  • تهیه و گسترش منابع الکترونیکی
 
دریافت فایل pdf

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان