تسویه حساب

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
  • پزشکان دوره های پزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی با ارائه اصل پایان  نامه تایید شده توسط معاونت پژوهشی دانشکده بهمراه سی دی متن کامل پایان نامه شامل فایل  word و pdf و دریافت برگه تسویه حساب از اداره تخصصی به کتابخانه مراجعه نمایند.
  • دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی و دانشکده فن آوریهای نوین با همراه داشتن اصل پایان نامه تایید شده توسط اداره آموزش مربوطه و سی دی متن کامل پایان نامه مراجعه نمایند.
  • دانشجویان دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری مامایی با همراه داشتن کارت دانشجویی مراجعه نمایند.
ساعت تسویه حساب: 7:30 الی 14

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان