نمایشگاه آثار دکتر رجحان در کتابخانه دانشکده پزشکی

21 مهر 1398

آغاز ثبت نام کتابخانه، دانشجویان ورودی مهر ماه

7 مهر 1398

گزارش تعداد پایان نامه های واردشده به کتابخانه از نیمه دوم سال97 تا شهریور ماه

1 مهر 1398

همکاری کتابخانه با معاونت آموزشی جهت برگزاری آزمون های جامع علوم پایه

5 شهریور 1398

نگهداری از مجموعه آرشیو پایان نامه های پزشکی سال 1980-1987دانشگاه گوتبورگ سوئد (Göteborgs universitet)در کتابخانه

6 مرداد 1398

برگزاری نمایشگاهی از کتب جدید در کتابخانه به مدت یک هفته

30 تیر 1398

همکاری کتابخانه پزشکی با معاونت آموزشی دانشگاه

26 تیر 1398

افزایش ساعت کار سالن های مطالعه

25 تیر 1398

همکاری کتابخانه پزشکی با معاونت تخصصی و فوق تخصصی

19 تیر 1398

کتابهای تازه کتابخانه دانشکده پزشکی تیر ماه 1398

3 تیر 1398

انتقال کتب کتابخانه گروه فیزیک پزشکی به کتابخانه دانشکده پزشکی

11 اسفند 1397

استفاده از سایت کامپیوتری کتابخانه دانشکده پزشکی

24 آذر 1397

عضویت در کتابخانه

4 مهر 1397

معرفی سامانه منبع یاب

20 مرداد 1397

معرفی سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران(نوپا)

6 مرداد 1397

سخنان بزرگان

23 تیر 1397

راه اندازی مجدد سالن مرجع بعد از بازسازی کتابخانه

23 تیر 1397

تعداد آیتم ها در هر صفحه

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان