معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
19 مرداد 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر سید فرامرز کریمیان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد
12 مرداد 1398
برگزاری کمیته متقاضیان خارجی تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ مورخ 98/05/08
7 مرداد 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر حسین کاظمی‌زاده و دکتر مژگان میرعبدالحق در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد
2 مرداد 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر عاطفه عبدالهی، دکتر آرش صفایی و دکتر محمدتقی طالبیان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر عاطفه عبدالهی، دکتر آرش صفایی و دکتر محمدتقی طالبیان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر عاطفه عبدالهی، دکتر آرش صفایی و دکتر محمدتقی طالبیان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

2 مرداد 1398
اختتامیه مدرسه تابستانی دانشکده پزشکی در سال 1398

اختتامیه مدرسه تابستانی دانشکده پزشکی در سال 1398

به گزارش معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی، مدرسه تابستانی دانشکده پزشکی که از 9 تیر ماه سال جاری با همکاری گروه‌های آموزشی داخلي، كودكان، جراحي عمومي، طب اورژانس، جراحی مغزواعصاب، زنان و زايمان و اورولوژي دانشکده پزشکی در بیمارستان‌های یاس، شريعتي، مركز طبي كودكان، سينا و امام خمینی (ره) آغاز شده بود، دیروز در تاریخ 1 مرداد در نشستی با عنوان جلسه فیدبک به پایان رسید.

25 تیر 1398
برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی فعالیت های بین المللی دانشکده پزشکی
23 تیر 1398
اولین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی در سال 1398 برگزار شد
16 تیر 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی سرکار خانم دکتر نازیلا شاه منصوری در بیمارستان روزبه برگزار شد
12 تیر 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی جناب آقای دکتر حسین دلیلی در بیمارستان ولیعصر (عج) برگزار شد
10 تیر 1398
برگزاری چهارمین مدرسه تابستانی دوره پزشکی عمومی ویژه دانشجویان بین الملل در دانشکده پزشکی به مدت یک ماه
آرشیو اخبار و مقالات