معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
21 مرداد 1399
جلسه هم اندیشی آموزش زبان انگلیسی تم طولی برای دانشجویان پزشکی عمومی برگزار شد
21 مرداد 1399
برگزاری اولین کمیته مأموریت آموزشی داخل کشور اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی
21 مرداد 1399
برگزاری جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی تخصص در دانشکده پزشکی
16 تیر 1399
بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده به میزبانی دانشکده پزشکی

بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده به میزبانی دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده به میزبانی دانشکده پزشکی پیش از ظهر امروز یکشنبه 15 تیرماه به صورت حضوری و مجازی در اسکای روم در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

14 تیر 1399
برگزاری دومین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1399
27 اردیبهشت 1399
برگزاری اولین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1399
15 بهمن 1398
برگزاری جلسه شورای تصمیم گیری جهت شرکت در امتحان برای ادامه تحصیل و بورس بالینی دانشکده پزشکی
30 دی 1398
برگزاری جلسه بررسی مدارک متقاضیان خارجی دوره های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی
10 دی 1398
برگزاری دومین جلسه کمیته دانشجویی فعالیت های بین الملل دانشکده پزشکی
1 دی 1398
برگزاری بیستمین جلسه شورای فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات