معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
30 دی 1398
برگزاری جلسه بررسی مدارک متقاضیان خارجی دوره های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی
10 دی 1398
برگزاری دومین جلسه کمیته دانشجویی فعالیت های بین الملل دانشکده پزشکی
1 دی 1398
برگزاری بیستمین جلسه شورای فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی
5 آذر 1398
دومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی در سال 1398 برگزار شد
28 آبان 1398
بازدید دانش آموزان بین المللی مدارس سفارت پاکستان از دانشکده پزشکی
24 مهر 1398
برگزاری جلسه معاونت بین الملل دانشکده پزشکی درخصوص جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی بین الملل
24 مهر 1398
سخنرانی و بازدید دکتر زینب عبدالله استاد خارجی مقیم آلمان و هیات علمی دانشگاه بن
22 مهر 1398
اطلاع رسانی سخنرانی خانم دکتر زینب عبدالله استاد ایرانی مقیم آلمان و عضو هیات علمی دانشگاه بن
20 مهر 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر مسعود اسلامی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر مسعود اسلامی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

به گزارش معاونت بین¬الملل دانشکده، روز دوشنبه تاريخ 08/07/98 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی دکتر مسعود اسلامی عضو هيئت علمی گروه قلب و عروق با موضوع Approach to Device Infection در سالن کنفرانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور اساتید گروه برگزار شد.

20 مهر 1398
جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر مریم محمدزاده در بیمارستان سینا برگزار شد

جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر مریم محمدزاده در بیمارستان سینا برگزار شد

به گزارش معاونت بین¬الملل دانشکده، روز چهارشنبه تاريخ 03/07/98 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی دکتر مریم محمدزاده عضو هيئت علمی گروه رادیولوژی با موضوع Nomenclature of Disc Pathology (RSNA Guideline) در سالن کنفرانس بیمارستان سینا با حضور اساتید گروه برگزار شد.

آرشیو اخبار و مقالات