معاونت روابط بین الملل

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
30 آذر 1400
برگزاری بیشت و ششمین نشست فصلی معاون بین الملل دانشکده پزشکی
30 آذر 1400
بررسی 14 پرونده متقاضیان خارجی ادامه تحصیل در دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
30 آذر 1400
با موافقت 7 پرونده، سومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی در سال 1400 برگزار شد
30 آذر 1400
بیست و پنجمین جلسه شورای فصلی معاونان بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده پزشکی برگزار شد
30 آذر 1400
جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی دوره های تخصصی و فلوشیپ در دانشکده پزشکی برگزار شد
30 آذر 1400
بررسی 23 پرونده افراد خارجی متقاضی ادامه تحصیل در دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
10 مرداد 1400
برگزاری دومین جلسه شوراي بورس و کمیته مأموریت آموزشی داخل کشور اعضای هیأت علمی دانشكده پزشكي
29 خرداد 1400
بیست و چهارمین جلسه شورای فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد
22 خرداد 1400
برگزاری اولین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1400
22 اردیبهشت 1400
برگزاری جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی تخصص در دانشکده پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات