معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
16 تیر 1399
بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده به میزبانی دانشکده پزشکی

بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده به میزبانی دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده به میزبانی دانشکده پزشکی پیش از ظهر امروز یکشنبه 15 تیرماه به صورت حضوری و مجازی در اسکای روم در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

14 تیر 1399
برگزاری دومین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1399
27 اردیبهشت 1399
برگزاری اولین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1399
15 بهمن 1398
برگزاری جلسه شورای تصمیم گیری جهت شرکت در امتحان برای ادامه تحصیل و بورس بالینی دانشکده پزشکی
30 دی 1398
برگزاری جلسه بررسی مدارک متقاضیان خارجی دوره های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی
10 دی 1398
برگزاری دومین جلسه کمیته دانشجویی فعالیت های بین الملل دانشکده پزشکی
1 دی 1398
برگزاری بیستمین جلسه شورای فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی
5 آذر 1398
دومین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی در سال 1398 برگزار شد
28 آبان 1398
بازدید دانش آموزان بین المللی مدارس سفارت پاکستان از دانشکده پزشکی
24 مهر 1398
برگزاری جلسه معاونت بین الملل دانشکده پزشکی درخصوص جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی بین الملل
آرشیو اخبار و مقالات