معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
10 مرداد 1400
برگزاری دومین جلسه شوراي بورس و کمیته مأموریت آموزشی داخل کشور اعضای هیأت علمی دانشكده پزشكي
29 خرداد 1400
بیست و چهارمین جلسه شورای فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد
22 خرداد 1400
برگزاری اولین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1400
22 اردیبهشت 1400
برگزاری جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی تخصص در دانشکده پزشکی
20 اسفند 1399
بیست و سومین جلسه شورای فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد
14 بهمن 1399
برگزاری جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی تخصص در دانشکده پزشکی
30 آذر 1399
بیست و دومین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده پزشکی برگزار شد
12 آذر 1399
برگزاری جلسه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
12 آبان 1399
برگزاری جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی تخصص در دانشکده پزشکی
21 مرداد 1399
جلسه هم اندیشی آموزش زبان انگلیسی تم طولی برای دانشجویان پزشکی عمومی برگزار شد
آرشیو اخبار و مقالات