برنامه های نمایش و نقد فیلم

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
در سال‌های اخیر به دنبال بازنگری برنامه ­های درسی دوره پزشکی عمومی، تلاش‌های فراوانی در جهت بهبود وضعیت آموزشی برای انتقال دیدگاه های انسانی و نگرشی در حیطه پزشکی صورت گرفته است. یکی از اقدامات صورت گرفته در این میان، تشویق به استفاده حداکثری از وسایل کمک آموزشی از جمله هنر و رسانه براي انتقال نگرش ها و ديدگاه هاي انساني به دانشجويان پزشكي است. این ایده از این پیش فرض نشات گرفته می­شود که امروزه فراگیران در دنیای دیداری، شنیداری و جنبشی و سیال متولد می­شوند و روش های سنتی آموزشی دیگر نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز فراگیران باشد. قطعا در این شرایط استفاده از فناوری­های نوین آموزشی و رسانه در انتقال نگرش ها، عواطف و آموزش مناسب تر، مؤثرتر، بادوام تر و سریع تر کمک کننده است. سلامت و هنر می تواند در ابعاد مختلف هنری از قبیل استفاده از فیلم های سینمایی و نمایش فیلم، ایفای نقش و اجرای نمایش، نویسندگی و روایت نویسی چه در فضای حقیقی و یا مجازی و یا شعر و شعرسرایی، موسیقی، نقاشی و حتی مجسمه سازی ارائه گردد. از این رو در این برنامه از طریق تشکیل دفتر رسانه و هنر در آموزش پزشکی، از عناصر مختلف هنر از قبیل نمایش فیلم، نقاشی، داستان نویسی و ... برای تسهیل فرایند یادگیری دانشجویان پزشکی در آموزش مباحث اخلاقي، رواشناختي و اجتماعي استفاده می شود. 

اهداف برنامه:
توسعه استفاده از فیلم های آموزشی در آموزش اصول حرفه ای گری،اخلاق،مهارت های ارتباطی و موضوعات روانشناختی به دانشجویان
ارتقا نگرش انسانی در فراگیران پزشکی با كمك فیلم
ارتقا توانمندی اعضا هئیت علمی در استفاده از فیلم به عنوان یک ابزار کمک آموزشی


نحوه اجرا:
با توجه به هدف انتقال مضامين اخلاقی، رواشناختی و اجتماعی به دانشجويان پزشكی با استفاده از ابزارهاي كمك آموزشی، برنامه نمايش و نقد فيلم با حضور اعضا هيات علمی به صورت اختياری براي دانشجويان پزشكی به صورت فصلی ارائه مي­شود.
تا كنون فیلم های مختلفی از جمله: هیس دخترها فریاد نمیزنند، امروز، طبیب، پرستاران، sicko, The doctor, something the lord made  و ... به صورت فصلی، مناسبتی و یا در موارد خاص در دانشکده پزشکی بر طبق جدول زمانی تدوين شده توسط کارگروه برگزار شده است.