نظام سلامت و نقش پزشک در آن

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
تم طولي نظام سلامت و نقش پزشك در آن به صورت ادغام يافته در فازهاي علوم پايه، مطب، كارآموزی و كارورزی آموزش داده شده و ارزيابي می گردد. آشنایی با نظام سلامت و نقش آن در سلامت جامعه در تمام طول دوره پزشکی مد نظر می ­باشد و تمامی کادر آموزشی درمانی دانشکده و حتی دانشگاه در آموزش آن در پزشکی سهیم هستند، لذا توجه و خودآگاهی تمام اعضاء خانواده بزرگ دانشگاه به این امر ضروری است. همچنین به منظور تقویت و حفظ اعتماد به نفس لازم جهت ایفای این نقش، ضروری است به توانمندی های لازم در این تم، توجه خاص مبذول گردد.

هدف کلی:
دانش آموخته دانشگاه با شناخت کافی در مورد نقش پزشك در سلامت افراد، خانواده ها و جمعيتها و آگاهي از سطوح ارائه خدمات و نظام سلامت در كشور بتواند به عنوان عضوی از گروه ارائه خدمات سلامت در تمام واحدهاي متناسب با رده شغلی خويش( اعم از مراكز بهداشتي – درماني يا بيمارستان ها) به ايفای نقش مثبت بپردازد به گونه اي كه اين هماهنگي و هم افزائي منجر به كسب بهترين نتايج براي مردم، مراجعه كنندگان، ساير افراد جامعه و همچنين سازمان مربوطه گردد. 

همکاری:
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی گروه های مختلف علوم پایه و بالینی برای اجرای ادغام یافته و مشترک برنامه های آموزشی این تم طولی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 2 و 5 واحد مهارت های طبابت