حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فلش کارت
از فلش کارت‌ها برای پاسخگویی به سؤالات چندگزینه‌ای استفاده می‌شود. برای این‌ کار ابتدا باید یک ست سؤال چندگزینه‌ای طراحی شود. برای هر گزینه یک کارت با رنگ خاص آماده می‌شود مثلاً گزینه الف: قرمز، گزینه ب، آبی و به همین ترتیب تا پایان. کل دانشجویان باید دارای کارت‌های مشابه باشند یعنی تمام افراد دارای کارت گزینه الف با رنگ قرمز باشند تا بتوان به‌راحتی با یک نگاه ساده مشخص کرد که هر فرد کدام گزینه را انتخاب کرده است.
نحوه دریافت فلش کارت

اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی برای دریافت فلش کارت و استفاده از آن در کلاس درس، می‌توانند با دفتر توسعه آموزش دانشکده/واحد یاددهی- یادگیری تماس حاصل نمایند.
02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری