لیست کارگاه ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چگونه طرح درس بنویسیم؟
یکی از چالش‌های اساسی برای داشتن یک جلسه آموزشی اثربخش، عدم برنامه ریزی برای آن کلاس است. بهترین راهکار در این خصوص تدوین طرح درس پیش از شروع جلسه آموزشی است. در واقع هدف اصلی از تدوین و ارائه طرح درس، داشتن نقشه راه برای تدریس استاد، ارتباط بهتر با فراگیران، جهت دهی فعالیت های یاددهی-یادگیری و برنامه ریزی برای رویایی بهتر با چالش های آموزشی در کلاس درس است. کارگاه حاضر با هدف توان­مندسازی اعضای هیات علمی در فرایند تدوین طرح درس برای یک جلسه آموزشی ارائه خواهد شد.

چگونه یک طرح نیازسنجی مؤثر برای برنامه آموزشی طراحی کنیم؟
آیا می­توانیم ادعا کنیم که بدون توجه به قواعد و اصول مرتبط با نیازسنجی آموزشی، می­توان برنامه آموزشی موثری را طراحی نمود. هدف از برگزاری این کارگاه علاوه بر ارایه مطالب علمی و روزآمد در زمینه نیازسنجی آموزشی، فراهم کردن فرصت مناسب برای کسب تجربه عملی شرکت کنندگان در زمینه تدوین طرح نیازسنجی در محیط­های واقعی فعالیت خود در سطوح مختلف آموزشی مشتمل بر آموزش تخصصی و دوره پزشکی عمومی است. در اين كارگاه پس از معرفي و ارائه مثال‌هاي عملي و كاربردي در زمینه نیازسنجی آموزشی، فرصت طراحي یک طرح نیازسنجی به شركت كنندگان داده مي‌شود و سپس کار گروهی توسط گروه‌ها ارائه شده و بازخورد داده مي‌شود. با توجه به آن چه گفته شد و اهمیت نیازسنجی آموزشی در موفقیت طراحی برنامه، کارگاه حاضر با هدف توان­مندسازی اعضای هیات علمی در فرایند طراحی نیازسنجی آموزشی به عنوان سنگ بنای فرایند برنامه ریزی آموزشی ارائه خواهد شد.

چگونه یک برنامه آموزشی اصولی را طراحی و اجرا کنیم؟
آیا می­توانیم ادعا کنیم که بدون توجه به قواعد و اصول مرتبط با تدوین و اجرا برنامه­ آموزشی، می­توان معلم خوبی بود؟ همه شما مدرس هستيد و مي‌دانيد که  فرایند آموزش، هنگامی موفق خواهد بود که هدف یا اهداف آموزشی مشخص و مطلوبی را دنبال کند و مبتنی بر اصول، فنون و گام­های برنامه­ریزی آموزشی باشد. از این رو می­توان گفت، از استاد پزشکی انتظار می­رود که ضمن جهت­دهی و هدایت فرایندهای آموزشی، انگیزه‌ لازم برای برنامه­ریزی آموزشی داشته باشد. بنابراین تقویت این مهارت­ها در هر عضو هیات علمی که مسئولیت برنامه­ریزی، کنترل و نظارت بر برنامه­های آموزشی را برعهده دارد، با هدف ارتقاء کیفیت فرایند آموزش بسیار حائز اهمیت است. با توجه به آن چه گفته شد و اهمیت برنامه­ریزی آموزشی در موفقیت نظام آموزشی، دوره حاضر با هدف توان­مندسازی اعضای هیات علمی در فرایند برنامه­ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه آموزشی ارائه خواهد شد.

اصول برنامه‌ریزی آموزشي مبتني بر توانمندي: از حرف تا عمل
در ساليان اخير در نظام آموزش پزشكي کشور نیز تغییرات قابل ملاحظه­ای از جمله افزايش تعداد فارغ التحصيلان، افزايش رشته­هاي تخصصي و فوق تخصصی، افزايش توليد علم و پژوهش در رشته­ پزشكي و علوم وابسته و انجام اصلاحات در برنامه­های درسی اتفاق افتاده است. يكي از رويكردهاي متداول برنامه­ريزي آموزشي مبتني بر توان­مندي است. در رویکرد آموزشی مبتنی بر توان­مندي، تصمیم­گیری برنامه درسی بر اساس توان­مندي­هايي است که دانشجویان در پایان دوره کسب می­کنند. بدین معنا که در این رویکرد ابتدا پیامدهای مورد نظر مشخص و تعریف می شوند، این در حالی است که در شیوه سنتی تاکید بر فرآیند آموزشی است. این کارگاه به منظور آشنایی با مفاهیم پایه، اصول و طراحي برنامه ريزي آموزشي مبتني بر پيامد برگزار خواهد شد.

چگونه فعالیت دانش‌پژوهی و نوآورانه آموزشی را طراحی و ارزیابی کنیم ؟
در این کارگاه مفهوم دانش پژوهی در مقایسه با فعالیت های دانش پژوهانه و نوآورانه موردبحث قرار می‌گیرد. در طی کار گروهی و بحث، ضمن آشنایی با سرنخ های کلیدی در انجام دانش پژوهی، طرح اجرا و ارزیابی یک فعالیت دانش پژوهی تمرین و کسب خواهد شد.