حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران، در سال  1381با عنوان دفتر مطالعات و توسعه، به مدیریت سرکار خانم دکتر مشکانی شروع به کار کرد. در آن بازه زمانی اقدامات مختلفی از جمله ارزشیابی هیأت علمی و مدیریت آزمون ها در این دفتر انجام می شد
در سال 1385 جناب آقای دکتر میرزازاده مدیریت دفتر توسعه آموزش را با هدف كلي توسعه و ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشكي برعهده گرفتند. در این دوره مدیریتی اقدامات زیر بنایی به منظور بازنگری برنامه پزشکی عمومی انجام شد و کمیته های مختلف بازنگری در فازهای چهارگانه پزشکی عمومی شکل گرفت و با شناسایی و جذب نیروهای متخصص و کارشناس، توانمند سازی اعضای هیأت علمی علاقمند و نیز با همکاری معاونت آموزشی دانشکده و جلب حمایت مسوولین بالادستی ، نهایتا برنامه پزشکی 90 برای دانشجویان ورودی 90 به اجرا درآمد
مدیریت دفتر توسعه دانشکده در آذرماه 1393 به دکتر علی افشاری سپرده شد. در اواخر سال  1395 دکتر سعید رضا مهرپور  و اکنون دکتر علیرضا سیما این مسئولیت را بر عهده دارند.
در یک دهه گذشته علیرغم تحولات ساختار مدیریتی در دانشکده و دانشگاه و دفتر توسعه، این حرکت پویا همچنان در حال پیشرفت بوده تا به هدف غایی خود که تربیت پزشک توانمند و اخلاق مدار و مسوولیت پذیر است دست یابد و بتواند در نهایت قدم های مثبتی در ارتقای سلامت جامعه بردارد.
در حال حاضر این دفتر در طبقه دوم  ساختمان دانشکده پزشکی،اتاق 306،305،304 واقع شده است.