ثبت نام کارگاههای توانمند سازی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
علاقه مندان جهت ثبت نام در کارگاههای دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی می توانند با مراجعه به لینک ثبت نام به صورت الکترونیکی و یا با تماس با شماره 88973670 داخلی 8 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
ثبت نام در کارگاههای دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
روزتاریخعنوانمدرسیناسلایدهاثبت نام
پنجشنبه97/10/20چگونه از پزشکی مبتنی بر شواهد در آموزش طبابت به فراگیران استفاده کنیم؟دکتر سلطانی، دکتر سروری
پنجشنبه97/10/13چگونه یک سخنرانی علمی موثری داشته باشیم؟دکتر سلطانی
تکمیل
پنجشنبه97/10/6چگونه مهارت تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟دکتر سلطانیتکمیل
پنجشنبه97/9/22روشهای آموزش "مهارت ارتباط با بیمار عصبانی"
روشهای آموزش "مهارت ارائه خبر بد"
دکتر علامه، دکتر خواجویتکمیل
پنجشنبه97/9/22چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقا دهیم؟دکتر میرزازاده، دکتر جلیلی،
دکتر شرافتی، دکتر اصغری
تکمیل​
پنجشنبه97/9/15مفهوم تعهد حرفه ایدکتر جعفریان، دکتر اصغری،
دکتر سیما، دکتر علی پور
تکمیل
پنجشنبه97/9/8روشهای آموزش "مهارت ارتباط با بیمار در شرایط با محدودیت زمانی"
روش های آموزش "مهارت ارتباط با بیماری که به زبان دیگری صحبت می کند"
دکتر افشاری، دکتر عمادیتکمیل
پنجشنبه97/9/1چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقا دهیم؟دکتر اصغری، دکتر میرزازاده،
دکتر نجاتی صفا
تکمیل
پنجشنبه97/8/24مفهوم تعهد حرفه ایدکتر امینی، دکتر اصغری،
دکتر سیما، دکتر علی پور
تکمیل
پنجشنبه97/8/10روشهای آموزش "مهارت ارائه خبر بد"دکتر افشاریتکمیل
پنجشنبه97/8/3روشهای آموزش "مهارت ارائه خبر بد"دکتر افشاریتکمیل

لازم به ذکر است کلیه کارگاهها در محل ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی واقع در خیابان پورسینا برگزار می شود و در صورت درخواست دفاتر توسعه بیمارستانها، جهت رفاه حال اعضای محترم هیات علمی امکان برگزاری این کارگاهها در بیمارستانها نیز وجود دارد.