تعهد حرفه ای،اخلاق و حقوق پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
یکی از وظایف دانشکده پزشکی ایجاد توانمندی پذیرش و عمل به تعهدات حرفه ای در دانشجویان پزشکی است. به لحاظ اینکه پذیرش تعهدات حرفه­ای پزشکی در کل دوره آموزش پزشکی شکل می­گیرد و تمام اعضاء هیات علمی در آموزش و تقویت آن در دانشجویان نقش دارند، در بازنگری برنامه پزشکی 1390 در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعهد حرفه ای به عنوان یکی از تم­های طولی ادغام یافته در نظر گرفته شده است و گروه اخلاق پزشكي به عنوان متولي اين تم طولي در نظر گرفته شده است.
تم طولی تعهد حرفه‌ای، اخلاق و حقوق پزشکی به نحو ادغام یافته در فازهای علوم پایه، مبانی طب بالینی (مطب)، کارآموزی و کارورزی آموزش داده شده و ارزیابی می­گردد. در تمام طول دوره پزشکی تمامی کادر آموزشی درمانی و اداری دانشکده و حتی دانشگاه در تقویت یا تخریب تعهد حرفه‌ای و حساسیت اخلاقی پزشکی سهیم هستند لذا توجه و خودآگاهی تمام اعضاء خانواده بزرگ دانشگاه به این امر ضروری است. همچنین جهت تقویت و حفظ توان‌مندی‌های کسب شده لازم است موانع اداری و محیطی که به عنوان آموزش پنهان موجب توقف ایجاد یا پسرفت در روند ایجاد توانمندیهای اخلاقی و حرفه‌ای می­شود، کشف و اصلاح شوند.

هدف کلی:
دانش‌آموخته دانشگاه بايد با باور به این که شفای بیماران به دست خداوند است و وی از سوی خدا این توفیق را پیدا کرده است تا وسیله شفای بیماران را فراهم کند، مجموعه ارزش‌ها، خصوصيات و رفتارهايي که متضمن اعتماد جامعه به حرفه پزشکي هستند را به عنوان تعهدات حرفه‌اي پزشکي بپذيرد و در طبابت خود به کار بندد. او همين طور بايد پايبند به رعايت سوگندنامه و كدهاي اخلاقي پزشكي منبعث از ارزشهای انسانی و معارف اسلامی باشد و بداند تقوای الهی مبنای رعایت تعهد حرفهای پزشک است. همچنين بايد توانايي شناسايي مسائل اخلاقي را در طبابت خود داشته باشد و بتواند ضمن توجه به الزامات قانوني و اخلاقي و با احترام به فرهنگ و باورهاي افراد ذي­نفع در مورد اين مسايل تحليل و تصميم گيري مناسب انجام دهد.

همکاری:
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی گروه های مختلف علوم پایه و بالینی برای اجرای ادغام یافته و مشترک برنامه های آموزشی این تم طولی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 2 و 5 واحد مهارت های طبابت