برنامه آشنایی با رشته های تخصصی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
دانشجویان پزشکی با علایق و توانایی­های مختلف، گرایش­های مختلفی را برای ادامه تحصیل در مقطع تخصصی خود انتخاب می­کنند. بررسی برنامه­های آموزشی دانشگاه ­های مختلف نشان می­دهد که امروزه در بسیاری از دانشکده­ های پزشکی، فرایند انتخاب و تصمیم­گیری در خصوص رشته تخصصی آتی به عنوان یک جز مهم در رشد و توسعه فردی دانشجویان پزشکی در نظر گرفته می­شود و به همین منظور برنامه­ های آموزشی متنوعی برای آماده سازی دانشجویان برای انتخاب صحیح مسیر تخصصی حرفه­ای آنان ارائه می­شود. در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به موازات بازنگری برنامه درسی دوره پزشکی عمومی، اقداماتی در جهت آشناسازی دانشجویان پزشکی با گرایش­های مختلف تحصیلی صورت می گیرد. از این رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه جامعی به منظور آشناسازی کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی تهران با رشته­ های مختلف تخصصی طراحی و اجرا می گردد.

اهداف برنامه:
آماده سازی دانشجويان علوم پایه جهت انتخاب شغل/ رشته تخصصی
ایجاد نگرش به اهمیت انتخاب درست و اصولی شغل / رشته تخصصی آینده
ایجاد دید جامع نسبت به ضوابط و قوانین مربوط به تحصیل در رشته انتخابی

نحوه اجرا:
این برنامه در دوره کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب جلسات مختلف ارائه می شود. در این برنامه دانشجویان با شرایط رشته های تخصصی مختلف آشنا می شوند.