ارتقای سلامت و پیشگیری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
تم طولی پیشگیری، به نحو ادغام یافته در فازهای علوم پایه، مطب، کارآموزی و کارورزی آموزش داده شده و ارزیابی می­گردد. وجود رویکرد پیشگیری در تمام طول دوره پزشکی و تمامی کادر آموزشی درمانی دانشکده و حتی دانشگاه در آموزش پیشگیری در پزشکی سهیم هستند، لذا توجه و خودآگاهی تمام اعضاء خانواده بزرگ دانشگاه به این امر ضروری است. همچنین جهت تقویت و حفظ توانمندیهای کسب شده لازم است به عوامل محیطی که به عنوان زمینه ساز در روند ایجاد رویکرد پیشگیری مؤثرند، توجه شود. اهداف آموزشي زير بر اساس سند توانمندی های دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوين گرديده است؛ بدين ترتيب كه مفاهيم (جمعيت در تماس)  به مفهوم خانواده بيمار اشاره دارد.

هدف کلی:
دانش آموخته دانشگاه با شناخت کافی در مورد عوامل فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با سلامت و آگاهی از مسائل عمده­ی بهداشتی و درمانی کشور، و مسئولیت­ها و وظایف خود بتواند در برنامه­ های پیشگیری و سلامت عمومی کشور نقش مؤثری ایفا نماید.

همکاری:
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی گروه های مختلف علوم پایه و بالینی برای اجرای ادغام یافته و مشترک برنامه های آموزشی این تم طولی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 2 و 5 واحد مهارت های طبابت