برنامه معاینه فیزیکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چرا برنامه معاینه فیزیکی همتا؟
هدف از این برنامه اين است كه فرصتهاي بيشتري براي يادگيري مهارتهاي باليني قبل از برخورد و مواجهه با بيمار واقعی در يك محيط امن فراهم شود تا دانشجويان با اعتمادبه‌نفس كافي و بعد از اطمينان از توانايي در انجام معاينه فيزيكي بر بالين بيمار حاضر شوند. دانشجويان پزشكي براي يادگيري مهارت‌هاي مختلف قبل از ورود به مرحله‌ي باليني و مواجهه با بيمار واقعي، از طريق فرصت‌هاي يادگيري مختلف مانند كار با شبيه‌سازها، يادگيري مبتني بر مورد، تمرين در مركز مهارت‌های باليني و تمرين روي همتا مهارت‌هاي لازم براي ورود به مرحله‌ي بالين را كسب مي‌كنند. از بين روش‌هاي موجود، معاينه فيزيكي روي همتا به‌خصوص براي يادگيري كاربرد آناتومي در معاينه باليني در دوران علوم پايه به‌طور خاص موردتوجه قرارگرفته و به‌طور گسترده در دانشکده‌های پزشكي مورداستفاده قرار مي‌گيرد.

اهداف برنامه
آموزش آناتومي به‌صورت كاربردي
درك حس بيمار توسط دانشجو زماني كه تحت معاينه فيزيكي قرار دارد
فراهم نمودن فرصت دريافت بازخورد از همتا براي ارتقاي مهارت معاينه فيزيكي
فراهم نمودن فرصت تمرين و يادگيري در يك محيط امن دور از استرس وجود بيمار

نحوه اجرا
این برنامه در شرایط فعلی، به‌عنوان بخشی از آموزش آناتومی عملی، حداقل با دو جلسه معاینه فیزیکی همتا برای اندام فوقانی و تحتانی به‌صورت مجزا برای دانشجویان دختر و پسر برگزار می‌شود. در این برنامه دانشجویان معاینات ساده و همچنین تعیین لندمارک ها را با استفاده از نقاشی روی بدن همکلاسی‌های خود (به‌جز نقاط ممنوع) تمرین می‌کنند.

همکاری
اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان به همکاری در برنامه مذکور می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند.   02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری