برنامه بازگشت به علوم پایه در بالین

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چرا بازگشت به علوم پایه در بالین؟
برنامه بازگشت به علوم پایه در دوره بالینی به‌منظور تقویت ادغام عمودی و شفاف‌سازی اهمیت علوم پایه در درمان بیماران طراحی‌شده است. گروه هدف برنامه بازگشت به علوم پایه در بالین، دانشجویان پزشکی عمومی در دوره کارآموزی هستند.

اهداف برنامه
به‌کارگیری و ادغام  اطلاعات کاربردی علوم پایه در طب بالینی
تأکید بر ارزش اطلاعات‌پایه‌ای طب و کاربرد آن‌ها در طب بالینی
بهبود آموزش دانشجویان در دوره بالینی  و ایجاد انگیزه برای  فهم عمیق‌تر مطالب (تأکید به تفکر به‌جای فقط حفظ کردن)
آگاهی از منطق علمی ایجاد بیماری‌ها، افزایش دقت در تشخیص و داشتن دید کافی برای شروع درمان با توجه به دانستن اطلاعات‌پایه‌ای لازم از بیماری.
ایجاد انگیزه و ایده‌های پژوهشی با توجه به نقش بنیادی علوم پایه در طب بالینی.

 نحوه اجرا
حداقل ده مورد بالینی بر اساس تظاهرات بیماری‌های شایع در دوره پزشکی عمومی انتخاب‌شده‌اند. در هر یک از جلسات گزارش صبحگاهی از اساتید علوم پایه مرتبط دعوت به عمل می‌آید تا در این جلسات در کنار اساتید بالینی شرکت کنند. امکان حضور دانشجویان علوم پایه در جلسات فوق وجود دارد.

همکاری
اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان به همکاری در برنامه مذکور می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند.   02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری